Publicació del "Multidiccionari", amb la coordinació del Servei Lingüístic de la UIB

El Multidiccionari permet la gestió i la consulta des d’una plataforma única de 5.451 termes  

El Multidiccionari és el resultat del treball col·laboratiu d’aquestes institucions, amb la voluntat de difondre en línia i de manera unitària els lèxics elaborats pel Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura (GTTN) de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats, integrat per diversos serveis lingüístics universitaris, entre els quals hi ha el Servei Lingüístic de la UIB. Aquesta nova interfície de consulta facilitarà, també, la gestió, l’actualització i la implementació de les dades terminològiques

El Servei Lingüístic de la UIB, a través del Gabinet de Terminologia, com a coordinador del Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats, ha coordinat el Multidiccionari

Més informació

Data de publicació: 06/07/2015