Protegir les víctimes: un nou enfocament per lluitar contra el tràfic de persones

La tesi doctoral de Valentina Milano examina en profunditat i sistematitza un nou enfocament teòric basat en els drets humans 

El Dret internacional ha abordat tradicionalment el tràfic de persones amb estratègies de tipus penal i de control migratori centrades exclusivament en la criminalització i el càstig, sense abordar els aspectes relacionats amb la protecció de les víctimes. Atès que ha constatat fins a quin punt aquest enfocament limitat ha demostrat que és ineficaç i fins i tot contraproduent, part de la comunitat internacional ha emprès els últims anys un viratge cap a un altre enfocament per abordar el tràfic d'éssers humans: l'enfocament basat en els drets humans.

La tesi doctoral de Valentina Milano, defensada a la Universitat de les Illes Balears, emprèn una anàlisi en profunditat d'aquest concepte, dirigida a abordar la falta de claredat que preval al voltant del significat i l’abast exacte d'aquest enfocament aplicat al tràfic i la seva complexitat com una eina que té el potencial de canviar la forma en què la comunitat internacional aborda aquest fenomen.

A la primera part d'aquest estudi, s'examinen els elements constitutius de l'enfocament basat en els drets humans elaborat inicialment per les Nacions Unides en el context de la cooperació per al desenvolupament, per després examinar com s'ha desenvolupat aquest enfocament en el Dret internacional sobre el tràfic de persones, tant en l'àmbit universal com en el regional. Sobre aquesta base, s'ha arribat a conclusions sobre els fonaments teòrics de l'enfocament basat en els drets humans en matèria de tràfic, i es proposa una sistematització dels seus elements constitutius i dels principals requisits que es deriven de cada un.

La segona part de la tesi doctoral analitza amb detall en quina mesura aquest enfocament s'ha incorporat adequadament al Dret internacional sobre tràfic pel que fa als principals aspectes de la protecció de les víctimes —la identificació, la protecció i l’assistència, el dret a quedar al país de destinació i la repatriació—, centrant-se en l'examen tant dels instruments que declaren que s’assumeix aquest enfocament com dels pronunciaments dels organismes internacionals de supervisió i judicials pertinents.

La tesi doctoral de Valentina Milano conclou, entre altres coses, que aquest enfocament amplia significativament l'abast de les obligacions dels Estats en relació amb la protecció de les víctimes del tràfic, no sols en termes de normes substantives de drets humans, sinó també en relació amb els requisits que estableix en termes de procés. Es destaca el potencial dels principis de participació i rendició de comptes com a aspectes transversals clau d'aquest enfocament. No obstant això, l'estudi també demostra que fins i tot en els instruments més avançats en matèria de tràfic de persones, la incorporació d'aquest enfocament és encara insuficient en relació amb un nombre significatiu d'aspectes, de manera que la protecció de les víctimes no queda garantida. Finalment, l'estudi conclou que aquest enfocament promou una major coherència en la resposta del Dret internacional general a aquest fenomen des de la perspectiva de la interacció entre sistemes.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: The human rights-based approach to human trafficking in international law: an analysis from a victim protection perspective
  • Autora: Valentina Milano
  • Programa de doctorat: Dret
  • Departament: Dret Públic
  • Directora: M. Rosario Huesa Vinaixa 

Data de publicació: 31/05/2018