Primer dia de suspensió de l'activitat presencial a la UIB

D’acord amb la Resolució del Rector de 15 de març referent a les mesures de gestió de la UIB relatives a l’estat d’alarma declarat, el primer dia de tancament del campus i les seus universitàries, l’activitat presencial ha estat mínima. Una part del professorat i del personal d’administració i serveis han acudit avui al seu lloc de treball el temps imprescindible per recollir el material necessari per fer teletreball.

Aula digital

El professorat disposa de les eines d'Aula digital per comunicar-se amb els alumnes i fer possible l’ensenyament en línia, bé a través de videoconferències, bé pujant recursos audiovisuals.

A la plataforma d’Aula digital hi ha, entre d’altres, un espai de fòrum per fer tutories públiques, ja que pot ser que els alumnes tinguin els mateixos dubtes, i un tauler de notícies per fer anuncis i comunicats als alumnes de tot el que se consideri important.

El sistema permet també fer les classes per videoconferència d’escriptori i penjar tots els recursos i materials necessaris en vídeo, podcast o pdf, així com elaborar recursos interactius propis amb eines externes com Edpuzzle o Go Formative. Aula digital pot servir també perquè els alumnes lliurin treballs i facin presentacions orals.

Una manera de fer explicacions en directe per als alumnes és que el professor s’enregistri en vídeo, per llavors comentar-ho al xat, el fòrum i/o la videoconferència d’escriptori.

Serveis essencials

Els edificis tancaran avui a partir de les 15 hores i després només romandrà obert Son Lledó, on es concentrarà la recepció de correu i paqueteria, i la Residència d’Estudiants.

La Resolució del Rector de 15 de març estableix també una sèrie de serveis essencials que romandran en funcionament, entre els quals hi ha els serveis de tecnologies de la informació i les comunicacions; els serveis de gestió econòmica, per a la gestió de cobraments i pagaments imprescindibles; diferents serveis de manteniment de les instal·lacions, la seu electrònica, l'atenció al públic per via telemàtica o telefònica i l'atenció al públic per part del Servei de Prevenció i Unitat Mèdica, en horari de 10 a 13 hores.

A més, el Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització treballa per garantir el manteniment de les instal·lacions crítiques com ara laboratoris i altres instal·lacions de recerca. Així, en cas que sigui necessari un control continuat d’alguns processos experimentals que facin imprescindible la presència de l’investigador, s’establiran torns entre els membres de l’equip. El director del grup o l’investigador principal del projecte tenen la capacitat per organitzar els equips de recerca i les tasques a realitzar. Aquest accés a les instal·lacions només serà possible amb l’autorització del vicerector d’Investigació i Internacionalització. 

Data de publicació: 16/03/2020