Presentació d'un protocol d'identificació i avaluació de l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals

El protocol ja s’aplica als centres de primària i es posarà en marxa als centres de secundària el pròxim curs  

Dia: dilluns, 14 de desembre de 2015
Hora: 19.30 hores
Lloc: sala d’actes de Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, Palma  

Tindrà lloc la presentació de l’estudi «Protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals en centres escolars. El repte de donar resposta a les necessitats educatives d’aquest alumnat», que s’ha publicat en el número 14 de l’Informe de Recerca en Educació Illes Balears, que edita l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).

Hi intervindran el director general d’Innovació i Comunitat Educativa del Govern de les Illes Balears, senyor Jaume Ribas; el director de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa, doctor Miquel F. Oliver; i la doctora Rosabel Rodríguez, coautora de l’estudi, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i membre del grup de recerca Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) de la UIB.

Protocol

El protocol que es presenta ja ha estat adoptat aquest curs per la Conselleria d’Educació i Universitat amb l’objectiu que s’apliqui a tots els centres de primària de les Illes Balears. Per això, durant el passat mes de setembre, més de 300 docents d’educació primària varen rebre formació per aplicar-lo durant aquest curs. És previst que a partir del pròxim curs el protocol també es posi en marxa als centres de secundària.

El protocol proporciona les eines adequades per poder dur a terme el procés d’identificació dels alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i per ajudar els professionals docents en la presa de decisions, ja que aporta recomanacions generals i unes pautes a seguir.

Els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals necessiten serveis i activitats que l’escola ordinària no sol oferir, però la primera passa per satisfer les seves necessitats és identificar-los amb precisió i eficiència. Aquest procés freqüentment està ple de problemes que poden comprometre la identificació exacta dels estudiants esmentats, per la qual cosa el protocol ha estat dissenyat perquè pugui ser general per a tota la comunitat educativa i perquè garanteixi homogeneïtat i minimitzi els errors que es deriven del procés d’identificació.  

Data de l'esdeveniment: 14/12/2015

Data de publicació: 10/12/2015