Presentació dels convenis signats entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i la UIB

S'han signat tres convenis per a l'impuls de la recerca i la formació 

Dia: dilluns, 15 de desembre de 2014
Hora: 9 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, senyora M. Núria Riera, i el Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet, han presentat els convenis següents:

  • Conveni de subvenció per a l'impuls dels estudis de doctorat durant l'any acadèmic 2014.
  • Conveni de subvenció per a la gestió dels instituts universitaris de recerca durant l'any 2014-15.
  • Conveni per a la realització d'un curs per a l'obtenció del títol propi d'Expert Universitari en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres.

També hi ha assistit el president del Consell Social de la UIB, senyor Antoni Verd; el vicerector d'Investigació i Postgrau, doctor Jaume Carot; el vicerector d'Innovació i Transferència, doctor Jordi Llabrés; i el director de l’Institut de Ciències de l’Educació–Institut de Recerca i Innovació Educativa, doctor Miquel Oliver.

Estudis de doctorat

L’objecte del conveni és atorgar una subvenció de 15.000 euros a la UIB per ajudar al finançament de les activitats formatives transversals i específiques dels programes de doctorat de la Universitat, organitzades per l’Escola de Doctorat de la UIB, i contribuir a la consecució dels seus objectius.

Instituts universitaris de recerca

L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció de 84.000 euros a la UIB per ajudar a finançar les despeses bàsiques dels instituts de recerca següents:

  • Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA): 16.000 euros
  • Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC): 16.000 euros
  • Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS): 16.000 euros
  • Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3): 12.000 euros
  • Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM): 12.000 euros
  • Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE): 12.000 euros

Expert Universitari en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres

L’objecte d’aquest conveni és fer possible la realització dels ensenyaments conduents a l’obtenció del títol propi d’Expert Universitari en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), de 18 crèdits ECTS. Per això, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats aportarà 66.165,99 euros per al finançament del curs. 

L’objectiu del curs és oferir les eines metodològiques i lingüístiques necessàries als docents per assegurar-ne tant la competència lingüística en llengua anglesa com un enfocament adequat de l’ensenyament dels continguts no lingüístics que s’hi han d’impartir.

Data de l'esdeveniment: 15/12/2014

Data de publicació: 12/12/2014