Presentació del setè volum de l'Antologia de textos de les Illes Balears

El nou volum és el primer dels dedicats als textos mallorquins del segle XX. Al llarg de deu volums es recolliran textos de les Illes Balears que mostren els usos diversos i la unitat de la llengua catalana des del segle XIII

Presentació
Dia: dilluns, 25 de juny de 2018
Hora: 20 hores
Lloc: Ca n'Oleo, c/ de l'Almudaina, 4, Palma 

L'Antologia de textos de les Illes Balears (ATIB) és un projecte de gran envergadura que tracta sobre una sèrie nombrosa de textos de les Illes Balears que daten des de la Conquesta al segle XIII fins a la Guerra Civil (1936-39).

L'objectiu de l'obra és mostrar una vegada més la unitat de la llengua catalana a través del temps, però també la varietat d'usos de què ha estat objecte, no solament els usos més emblemàticament literaris, com la poesia, el teatre, la narrativa, l'assaig, sinó, a més, els usos de caire no literari o administratiu al costat d'usos més neutres, com poden ser els periodístics, etc. És especialment notable l'interès interdisciplinari dels textos, des del punt vista històric, literari, administratiu, sociològic, antropològic, lingüístic, etc.

L'impulsor i director d'aquest projecte és el doctor Joan Miralles i Monserrat, professor emèrit del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears.

Fins ara s'han publicat set volums de l'obra, que assolirà els deu volums en estar acabada.

El primer volum inclou textos mallorquins des del segle XIII fins al segle XVI (2006). Inclou, entre d'altres aspectes, una proposta de tipologia textual que aquests darrers anys ha anat fent camí i que avui dia s'aplica ja a grans projectes d'abast europeu referits a història de la llengua catalana i/o la literatura catalana (IVITRA, etc.).

El segon volum inclou textos de Mallorca dels segles XVII i XVIII (2006). 

El tercer volum aplega textos de Mallorca, i és el primer del segle XIX (2007).

El quart volum conté textos de Mallorca del segle XIX, segona part (2008).

El cinquè volum inclou textos de Mallorca del segle XIX, tercera part (2009).

El sisè volum aplega textos de Mallorca del segle XIX, quarta part (2010).

El setè volum, que es presentarà el dilluns 25 de juny a Ca n'Oleo, a les 20 hores, inclou textos de Mallorca del segle XX, fins a la Guerra Civil. És el primer dels dos volums que està previst que surtin sobre Mallorca en el segle XX. Després, faltarà només un volum referit a les Pitiüses i un altre que es referirà a Menorca. 

Cada volum referit al començ de segle conté un pròleg a càrrec d'un especialista de cada època (Joan Martí, Albert Rossich, Joan Mas, Pere Rosselló...), seguit d'una introducció de l'autor de l'obra, Joan Miralles i Monserrat, les abreviatures i sigles usades en cada volum, la graella d'usos dels diferents tipus de textos per a cada segle, d'acord amb la tipologia de textos proposada (fins a 34 tipus diversos). Cada un dels textos és encapçalat per la data de creació, el nom de l'autor, el títol i, a la fi de cada text, una fitxa de contextualització. A la fi de cada volum hi ha també un glossari amb els mots no inclosos en el DIEC2 amb un especial interès lingüístic, el sumari i la fe d'errates del volum anterior. 

Les entitats que han ajudat a la publicació de l'obra són: l'Institut d'Estudis Baleàrics (avui ILLENC) i la Conselleria d'Educació i Cultura, i el darrer volum, el setè, ha rebut una ajuda de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, l’ILLENC, l’Ajuntament de Palma i l’IVITRA. L'edició de l'obra és a càrrec de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 

Data de l'esdeveniment: 25/06/2018

Data de publicació: 13/06/2018