Presentació del monogràfic "Permeabilitats: la cultura i la societat de les Illes Balears com a espais de confluència", elaborat per un grup d'investigadors de la UIB

La publicació, número 13 de la revista Journal of Catalan Studies, l’ha coordinat la doctora Mercè Picornell, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB i membre del grup de recerca LiCETC

Dia: dimecres, 16 de març de 2011
Hora: 18 hores
Lloc: Can Alcover,
c/ de Sant Alonso, 24, Palma

Tindrà lloc la presentació del número 13 de la revista Journal of Catalan Studies, dedicat al monogràfic Permeabilitats: la cultura i la societat de les Illes Balears com a espais de confluència. Presentaran el monogràfic la doctora Montserrat Roser, professora de la Universitat de Kent i editora de la revista; la doctora Mercè Picornell, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB i coordinadora del monogràfic; i el doctor Damià Pons, professor del mateix departament.

La revista Journal of Catalan Studies (JOCS) és una revista digital dedicada a la publicació de textos acadèmics sobre cultura catalana, vinculada a l’Anglo-Catalan Society i que es publica des de 1998. L’editen els investigadors Dominic Keown, de la Universitat de Cambridge, i Montserrat Roser, de la Universitat de Kent.

El número 13, corresponent a l’any 2010, ha estat elaborat amb la participació del grup de recerca Literatura Contemporània: Estudis Teòrics i Comparatius (LiCETC) de la UIB. També hi han participat investigadors que pertanyen a altres grups de recerca de la UIB.

Els continguts del monogràfic estan estructurats en tres blocs:

1. Autoimatges i heteroimatges en la ficció. Inclou estudis sobre la representació de la imatge dels illencs en la narrativa i el cinema contemporanis. Sebastià Perelló, Xavier Barceló, Pilar Arnau, Alejandro Casadessús i Mercè Picornell hi col·laboren amb articles sobre la representació de les Illes Balears i dels seus habitants en la narrativa contemporània, i Dominic Keown se centra en la representació de Formentera en el cinema actual.

2. Xarxes i experiències de mediació globals i locals. Inclou estudis d’Antoni Vives sobre els canvis en la percepció de la cultura popular; de Magdalena Alomar sobre l’arribada del teatre estranger als escenaris de les Illes; de Tónia Coll sobre la petjada de la insularitat en l’obra de Miquel Barceló; i d’Igor Prieto sobre la promoció turística de les Illes.

3. Societat, cultura i canvi. Inclou estudis sobre els canvis en l’àmbit social, cultural i polític de l’arxipèlag en els darreres quaranta anys. Hi trobam col·laboracions de Doro Ballerman i Joan Melià sobre la percepció que tenen de la llengua catalana els nouvinguts; de David Ginard sobre la construcció d’una memòria sobre la Guerra Civil en la historiografia; de Joan Amer, Macià Blázquez i Ivan Murray sobre els vincles entre diners, poder i territori que han condicionat la política urbanística insular; i de Joaquín Valdivielso sobre els lligams entre identitat, medi ambient i territori que condicionen la percepció del «lloc» en les illes.

Data de publicació: 16/03/2011