Presentació del llibre: La Tesorería del Reino de Mallorca durante su época de esplendor, de Jaume Sastre i Maria Llompart. Editat per Edicions UIB

Dia: dijous, 18 de desembre de 2008
Hora: 19.30 hores
Lloc: Llibreria Quars, carrer de Parellades, 12, Palma

Tindrà lloc la presentació del llibre La Tesorería del Reino de Mallorca durante su época de esplendor, de Jaume Sastre i Maria Llompart, editat per Edicions UIB.

Hi intervindrà el senyor Ricard Urgell, director de l'Arxiu del Regne de Mallorca, i els autors del llibre.

L'objectiu d'aquest treball és donar a conèixer els comptes del Reial Patrimoni del Regne de Mallorca, en el període 1310-1330, tant la documentació comptable localitzada com el procediment comptable seguit. Així mateix, s'estudia la institució de la Procuradoria Reial dins l'estructura del Regne de Mallorca.

El període abraçat per aquest estudi coincideix amb les tres dècades d'apogeu del Regne de Mallorca, en el qual es troben localitzats un nombre important dels llibres de comptes de la Reial Procuració, objecte d'aquesta investigació.

Data de publicació: 18/12/2008