Presentació del llibre "Incorporación de los contenidos en igualdad de oportunidades y género en grado", editat per Edicions UIB

Dia: dimecres, 16 de març de 2011
Hora: 20 hores
Lloc: Llibreria Quars,
c/ de les Parellades, 12, Palma

Tindrà lloc l’acte de presentació del llibre Incorporación de los contenidos en igualdad de oportunidades y género en grado. El presentaran les autores, la doctora Esperança Bosch, directora de l'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones, i les doctores Victòria A. Ferrer; Capilla Navarro i la senyora Virginia Ferreiro, professores del Departament de Psicologia de la UIB.

Incorporación de los contenidos en igualdad de oportunidades y género en grado explica que la formació universitària ha d'anar més enllà dels mers continguts científics de cada disciplina i incloure entre els seus objectius la formació en valors que enforteixin la convivència democràtica des dels principis d'igualtat i equitat, així com la participació activa en l'eliminació dels biaixos de gènere, entre d’altres. Els mitjans per assolir aquests objectius són amplis i diversos, tot i que es poden resumir, en essència, a crear un clima de tolerància i respecte a l'aula, analitzar la realitat, fer visibles els èxits de les dones i utilitzar un llenguatge no sexista.

El llibre l’edita Edicions UIB i forma part de la col·lecció Materials Didàctics. Aquest llibre es pot adquirir a la Llibreria Electrònica de la UIB.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 16/03/2011

Data de publicació: 15/03/2011