Presentació de l'estudi del GIFES Eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears 2000-2008: Fortaleses, debilitats i propostes de millora

L'estudi forma part del Dictamen del CES sobre l'eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears 2000-2008 que es presenta al Parlament de les Illes Balears

Dia: dimecres, 7 d'abril de 2009
Hora: 19 h
Lloc: Parlament de les Illes Balears,
carrer Conqueridor, 11, Palma

Tindrà lloc la presentació de l'estudi titulat, Eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears 2000-2008: Fortaleses, debilitats i propostes de millora, realitzat pel Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES), del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB, dirigit per la doctora Carme Orte i el doctor Lluís Ballester.

L'estudi s'inclou dins la presentació del Dictamen del CES sobre l'eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears 2000-2008, que incorpora també el treball del doctor Andreu Crespí El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears: dades per a una reflexió, que se presenta al Parlament de les Illes Balears amb la presència de la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, i del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, Llorenç Huguet.

L'estudi s'estructura en tres grans blocs i un apartat final de propostes. El primer bloc recull un conjunt comentat d'indicadors del nostre sistema educatiu considerats fonamentals per a la diagnosi de l'estat del sistema educatiu de les Illes Balears.

El segon bloc recull un conjunt d'enquestes monogràfiques, però relacionades, sobre els aspectes més importants no recollits a l'apartat primer, com també l'opinió dels diversos membres de la comunitat educativa: directors de centres i caps d'estudis, professorat, alumnat d'ESO i famílies amb fills escolaritzats, sobre la realitat del sistema a aquest nivell. Aquest segon bloc finalitza amb una sèrie d'anàlisis integrals realitzats mitjançant tècniques muiltivariables. Amb l'objectiu d'identificar els factors principals que expliquen la qualitat dels centres i els seus resultats educatius.

El tercer bloc està construït a partir d'un enfocament qualitatiu, basat en l'opinió autoritzada de diversos consultors seleccionats de forma acurada. Aquest bloc té l'objectiu d'identificar els factors prioritaris pel que fa a les necessitats o a les propostes, precisar la naturalesa de la problemàtica, discutir, si s'escau, les orientacions polítiques que ja estan en marxa i plantejar línies d'actuació complementàries o alternatives.

Finalment, l'apartat de propostes inclou un ampli conjunt de plantejaments d'actuació fonamentats en la informació dels tres blocs anteriors. En resum, l'estudi vol ser una contribució a la millora del nostre sistema educatiu i, més especificament, una aportació útil a l'impuls de totes les mesures necessàries per fer del nostre model educatiu un sistema més equitatiu i de qualitat.

Documents relacionats

Data de publicació: 07/04/2009