Presentació de la candidatura de la doctora Montserrat Casas a les eleccions al rectorat de la Universitat de les Illes Balears

La doctora Montserrat Casas, catedràtica de Física Atòmica, Molecular i Nuclear de la UIB, ha presentat als mitjans de comunicació la seva candidatura a les properes eleccions al rectorat de la Universitat de les Illes Balears, juntament amb l'equip de treball.

L'equip de la doctora Casas l'integren:

Rector  
Dra. Montserrat CasasFacultat de Ciències
Secretari General
Dr. Antoni Gili  
Facultat de Dret
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat  
Dr. Mateu Servera  
Facultat de Psicologia
Vicerectora d’Investigació
Dra. Gemma Turnes
Facultat de Ciències
Vicerector d’Economia i Seus UniversitàriesDr. David Pons
Facultat d’Economia i Empresa
Vicerectora d’EstudiantsDra. Maria Juan
Facultat de Filosofia i Lletres
Vicerector de Política Científica i Innovació Dr. Víctor Cerdà   
Facultat de Ciències
Vicerectora d’Internacionalització i Cooperació  
Dra. Catalina N. JuanedaFacultat d’Economia i Empresa
Vicerector de Docència i QualitatDr. Juan José Montaño
Facultat de Psicologia
Vicerectora d’Infraestructures i Medi AmbientDra. Raquel Herranz
Facultat de Turisme
Vicerector Tècnic AssociatDr. Antoni Cladera Escola Politècnica Superior
Vicerector de Postgrau i Formació PermanentDr. Jaume Carot 
Facultat de Ciències
Vicerectora de Projecció Universitària
Dra. Patrícia TraperoFacultat de Filosofia i Lletres
Vicerector de Tecnologies de la Informació  Dr. Carlos JuizEscola Politècnica Superior


La doctora Casas ha adreçat també el següent comunicat de presentació de candidatura a la comunitat universitària:

Fa ja quatre anys que la comunitat universitària ens va atorgar la seva confiança. Hem treballat i volem seguir posant tot el nostre esforç per aconseguir una universitat amb una docència i una recerca de qualitat. Una universitat amb una clara vocació internacional, sense oblidar el seu compromís amb la cultura i la societat de les Illes Balears.

El projecte universitari que hem tingut l’oportunitat d’impulsar durant aquests quatre anys, és el resultat de la feina de tots. Un projecte que ens il·lusiona i que volem seguir liderant, perquè tenim el convenciment que, junts, podem anar més lluny per fer arribar la UIB al lloc que li correspon.

Els eixos principals de la nostra proposta són:

  • Culminar la implantació de la docència adaptada a l’espai europeu aconseguint, l’acreditació de les titulacions de grau i la readaptació del postgrau.
  • Consolidar la posició de la UIB entre les millors universitats de recerca de l’Estat.
  • Refermar la posició de la UIB com un referent cultural a les Illes Balears.

Podeu estar segurs que, si ens donau la vostra confiança, posarem tot el nostre esforç per aconseguir-ho.

Les eleccions al rectorat de la UIB tindran lloc el pròxim 23 de març de 2011 en una única volta.

Documents relacionats

Data de publicació: 08/03/2011