Present i futur dels recursos genètics vitícoles

Investigadors, professionals vitivinícoles i l'Administració debaten sobre l'estat actual i les perspectives futures dels recursos genètics vitícoles a Espanya  

El dimarts, dia 3, va tenir lloc la jornada de discussió «Els recursos genètics de la vinya davant el canvi global: necessitats i oportunitats», que s'emmarca en les accions desenvolupades per la Xarxa d'Excel·lència RedVitis 2.0 (AGL2017-90759-REDT), formada per deu grups de recerca en viticultura d'Espanya, un dels quals és el grup de recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies de la Universitat de les Illes Balears i de l’INAGEA.

Amb l'objectiu d’establir un diagnòstic de l'estat actual dels recursos genètics vitícoles a Espanya i definir les mesures i barreres per incentivar el desenvolupament i la utilització d'aquest material enfront del canvi climàtic, en la jornada participaren investigadors de la RedVitis, representants de l'Administració, d’institucions de l’Estat, d’organitzacions sectorials, de productors i del sector dels vivers.

Estructurada en tres sessions temàtiques sobre material genètic de la vinya, en la reunió es va tractar, en primer lloc, sobre la problemàtica de l'adaptació de la viticultura al canvi climàtic, considerant la variació somàtica de les varietats pròpies de cada regió i el seu ús en la selecció clonal o mitjançant canvis varietals que incorporin varietats ja existents, ja siguin varietats ancestrals o de que es cultivin en altres regions. 

En la segona sessió, es va considerar la possibilitat d'introduir varietats noves, obtingudes mitjançant creuaments amb varietats d'origen híbrid, més resistents a malalties i amb capacitats d'adaptació a les condicions de canvi climàtic diferents. També es varen valorar els problemes relacionats amb la regulació del seu cultiu i acceptació per part dels consumidors i de les regions productores. 

Finalment, a la tercera sessió es parlà del paper del portaempelts de vinya com a eina d'adaptació al canvi climàtic, i de la necessitat de millorar i introduir-ne de nous, vista l'evolució de les condicions de cultiu. Entre les conclusions preliminars principals de la reunió, cal destacar:   

1. La necessitat de compartir i ampliar els coneixements sobre el comportament del material genètic de la vinya en condicions edafoclimàtiques diferents, la qual cosa es podria abordar amb l'establiment i la coordinació d'una xarxa d'assajos de clons, varietats i portaempelts entre les diferents àrees i amb més implicació per part de productors, cellers, vivers i centres de recerca. 

2. L'interès a promoure programes de millora genètica de la vinya i més flexibilització, per als assajos d'experimentació de varietats noves o varietats d'altres regions, en la normativa actual de cada comunitat autònoma i en els marcs de la producció de qualitat diferenciada. Això pot implicar canvis menors en la legislació general, així com en la normativa de les denominacions d’origen protegides (DOP) i d'altres nivells de protecció. 

3. La necessitat d'augmentar els coneixements sobre el comportament dels portaempelts actuals i de les noves seleccions en diferents condicions edàfiques i climàtiques, així com sobre la seva interacció amb les varietats de cultiu principals. Seria molt útil inventariar els resultats d'assajos previs de portaempelts en localitzacions diverses i construir bases de dades d'accés públic que facilitin l'anàlisi i la coordinació d’assajos futurs.   

4. La urgència del tema per al sector, els antecedents en països del nostre entorn i el temps necessari en qualsevol avaluació i selecció de material genètic aconsellen crear immediatament un grup consultiu multidisciplinari cientificotècnic que abordi el desenvolupament de programes de recerca i la seva implementació, en col·laboració amb el sector productiu i l'Administració. 

Data de publicació: 05/11/2020