Presa de possessió del degà de la Facultat de Dret i de professors d'escola universitària que passen a professors titulars d'universitat

Dimecres, 25 de febrer de 2009, a Son Lledó i en presència de la Rectora, Montserrat Casas, del Secretari General, Federico Garau, i d'altres membres del Consell de Direcció de la UIB, han signat la presa de possessió com a professors titulars d'universitat els següents professors d'escola universitària

Doctora Margalida Mas Grimalt
Doctor Miquel Antoni Beltran Munar
Doctor José Francisco Campos Vidal
Doctora Marian Amengual Pizarro
Doctor Mateu Cabot Ramis
Doctor Francisco Javier Capó Parrilla
Doctor Maurici Mus Amézquita
Doctor Jaume Servera Nicolau

Així mateix el doctor Santiago José Cavanillas Múgica ha signat la seva presa de possessió com a degà de la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 25/02/2009