Presa de possessió del PAS de l'escala d'administratius de cossos generals que han superat les proves selectives a la UIB

Dia: dijous, 27 d'abril de 2017
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma  
 

El Rector, Llorenç Huguet, el Secretari General, Pedro Grimalt, la Gerent, Antònia Fullana, i els vicerectors Antoni Aguiló, Dolors Forteza i David Pons, han estat presents a l’acte de presa de possessió del personal d’administració i serveis que ha superat les darreres proves selectives de l’escala d’administratius de cossos generals de la UIB.

Han pres possessió:

 • Maria del Carme Picó Segura
 • Maria Fiol Duran                    
 • María Dolores Cazorla García                     
 • Laura Coll Borràs                      
 • María de los Ángeles Garcia de la Rica                
 • Enrique Llompart Rigo                        
 • Patrícia Dols Ruiz                         
 • Ana María Tovar Ortega                      
 • Virgínia Ramon Álvarez
 • Yolanda Gómara Prats                         
 • Antònia Cardell Díaz                          
 • Patrícia Pizà Bosch                       
 • Encarna Alfaro Vicens                        
 • Susana Sánchez Rodríguez                
 • Maria Llabrés Grau                        
 • Immaculada Concepció Fiol Duran
 • Margalida Coll  Grau                         
 • Catalina Maria Oliver Perelló                    
 • Laura Morro Mas                         
 • Magdalena Ripoll Nicolau                   
 • M. Magdalena Borràs Bover                      
 • M. Teresa Bonet Jiménez                  
 • Jerònia Maria Cabanellas Seguí                      
 • Isabel Masià Cuesta                     
 • Carles Josep Coca Cirera                      
 • Ana Esperanza Núñez Carrillo                   
 • M. Isabel Casado Berjillos                   
 • Susanna Llaveria  Vitòria                     
 • María José Sánchez Oliver                      
 • Miquel Antoni Roig Figuerola                        
 • María Consuelo de Paco Martín                     
 • Margalida Andreu Taberner                   
 • Maria Ignàsia Pou Mas                        
 • M. Josefa Fernández Bergillos                 
 • Cristina Rodríguez Blasco    
 • Raquel Carolina Torres Solera                     
 • Joana Barceló Mulet                     
 • Aina Maria Padilla Salom                     
 • M. Isabel Espina Bonet                      
 • Eugènia Lluïsa Duran Morell                     
 • Catalina Maria Bennàsar Rosselló                  
 • Antònia M. Garau Amengual                
 • Antònia Victòria Ferrer Alcover                     
 • Maria Assumpció Pou Puigserver  

Data de publicació: 27/04/2017