Presa de possessió del PAS de diferents cossos i escales de la UIB

Día: divendres, 28 d'abril de 2017
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma
  

El Rector, Llorenç Huguet, el Secretari General, Pedro Grimalt, la Gerent, Antònia Fullana, i els vicerectors David Pons, Maria Antònia Fornés i Xavier Varona han estat presents a l’acte de presa de possessió del personal d’administració i serveis que ha superat les darreres proves selectives de la UIB.

Han pres possessió:

De l’escala d’auxiliars administratius de la Universitat de les Illes Balears de cossos generals:

 • Francesca Maria Amengual Reus  

De l’escala de tècnics especialistes de la Universitat de les Illes Balears de cossos específics d’altres serveis:

 • Antonio Terrones Almazán                     
 • Guillem Gost Torres                         

De l’escala d’ajudants de biblioteca de la Universitat de les Illes Balears de cossos específics de biblioteca i arxiu:

 • Maria Jesús Manzano Mulet                      
 • Elena Gili Sampol                    
 • Esther Fernández Ramos                    

De l’escala de tècnics de gestió de la Universitat de les Illes Balears de cossos generals:

 • Margarita Mir Buades                      
 • Miquel Horrach Munar                        
 • Domènec Garcies Gomila                       
 • M. Consolació Hernández Guerra                        
 • Antonio Perelló Vich                           

De l’escala de gestió de la Universitat de les Illes Balears de cossos generals:

 • Jesús Gorrías Pons                          
 • Asunción María Campello García                        
 • M. del Carme Ribas Salom                        
 • Laura González Coll                            
 • Francesca Crespí López                        
 • M. Isabel Campos Cuenca                       
 • Irene Mas Garcia                       
 • Pere Rosselló Morey                        
 • Antònia Mesquida Calafat                       
 • Ana María Plaza Mateos                       
 • Maria Quetglas Busquets                     

De l’escala de tècnics mitjans en TIC de la Universitat de les Illes Balears de cossos específics de TIC:

 • Miguel Ángel Quiles Evans                    
 • Eduardo Domínguez Vázquez                 
 • Joan Pascual Cursach                 
 • María de los Desamparados Sánchez Tapia                    
 • Ramon Frontera Gallardo                
 • Francesca Loshuertos Nadal    

Data de l'esdeveniment: 28/04/2017

Data de publicació: 28/04/2017