Presa de possessió de professors com a titulars d'universitat i altres càrrecs a la UIB

Dimecres, 11 de febrer de 2009, a Son Lledó i en presència de la Rectora, Montserrat Casas; del vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, Martí March; del vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, Mateu Servera; del vicerector de Planificació Economicoadministrativa, Antoni Llull; i del Secretari General de la UIB, Federico Garau, han signat la presa de possessió com a professors titulars d'universitat els següents professors d'escola universitària:

Dr. Rafael Maria Prieto Almirall
Dr. Joan Ribot Riutort
Dra. Ana María Rodríguez Guerrero
Dr. Juan Tomás Escudero López
Dra. Alícia Magdalena Sintes Olives
Dr. Sebastià Verger Gelabert
Dr. Jaume Rosselló Mir
Dr. Jordi Llabrés Bordoy
Dr. Gabriel Fontanet Nadal
Dr. Tomàs Miquel Sintes Olives
Dra. María Gloria García de la Banda García
Dr. Francesc Xavier Ponseti Verdaguer
Dra. Maria Lluïsa Mir Pozo
Dr. Juan Miguel Monterrubio Prieto
Dra. Maria Teresa Palmer Tous
Dr. Pere Palou Sampol

Per altra banda, el doctor Maurici Mus Amézquita ha pres possessió del càrrec de director del Centre d'Estudis de Postgrau; el doctor Joan Jordi Muntaner Guasp, del càrrec de director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació; i el doctor Carles Bona Garcia, de director de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari.

Així mateix ha pres possessió com a professor contractat doctor el doctor Víctor Homar Santaner.

Data de publicació: 11/02/2009