Presa de possessió de membres del PAS com a funcionaris de carrera de la UIB

Avui, dia 15 de gener de 2008, a Son Lledó, ha tingut lloc la presa de possessió d'un seguit de membres del personal d'administració i serveis com a funcionaris de carrera de la UIB. La Rectora Montserrat Casas ha presidit l'acte, acompanyada del Secretari General de la UIB, Federico Garau, i altres membres de l'equip rectoral.

Han pres possessió com a funcionaris de carrera de l'escala de tècnics mitjans, grup B, dels cossos específics:

Guillem Claret Balboa Buika
M. Rosa de Ozollo Garcia
Miguel Ángel Moreno Jiménez

Com a funcionaris de carrera de l'escala de tècnics especialistes, grup C, dels cossos específics:

Catalina Roig Adrover
M. Rosa Pérez Galiana
Miquel Titos Ramis
Joan Onofre Nadal Cavaller

Com a funcionaris de carrera de l'escala de tècnics mitjans en tecnologies de la informació i comunicacions, grup B, dels cossos específics:

Catalina Marimon Malondra
Josep Antoni Frau Coll
Antoni Antich Cifre
Daniel López Janariz

Com a funcionaris de carrera de l'escala de tècnics especialistes en tecnologies de la informació i comunicacions, grup C, dels cossos específics:

Simó Genestra Amengual
Francesc Xavier Bonet Vaíllo
M. de los Desamparados Sánchez Tapia
Eduardo Domínguez Vázquez
Maria Oliva Suárez
Juan Cristóbal Jiménez Herranz
Nicolau Roca Barceló

Com a funcionaris de carrera de l'escala d'auxiliar de biblioteca, grup C, dels cossos específics de biblioteca i arxiu:

M. del Carme Moyà Company
Consolación Cebrero Mora
Susana del Barrio Galiano

Com a funcionaris de carrera de l'escala d'ajudant d'auxiliar de biblioteca, grup D, dels cossos específics de biblioteca i arxiu:

Eva Martínez Pujadas
Sònia Capellà Soler
Jaume Gomila Alemany
Elena Gili Sampol

Data de publicació: 15/01/2008