Presa de possessió de funcionaris de carrera de Personal d'Administració i Serveis de la UIB

Dimarts, 19 de maig de 2009, han pres possessió els següents membres de Personal d’Administració i Serveis de la UIB:

Com a funcionaris de carrera per a l’ingrés a l’escala d’auxiliars de biblioteca:

Eva Martínez Pujadas, Elena Gili Sampol, María Jesús Manzano Mulet, i Francisca Clar Calafat del Servei de Biblioteca i Documentació

Com funcionaris de carrera per a l’ingrés a l’escala d’auxiliars

Patricia Nadal Roses, Edifici Guillem Cifre de Colonya
Maria del Carmen Casares Serra, Edifici Mateu Orfila i Guillem Colom
Francisca Maria Trías Torrens, Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Victor Manuel Francés Belda, Seu d’Eivissa i Formentera
Gustavo Peña Kolflaath, Edicions UIB
Pedro Juan Prats Taberner, Edifici Anselm Turmeda, Beatriu de Pinós i l’Aulari
Rafael de la Fuente Vidal, Seu de Menorca
Francisca Maria Amengual Reus, Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Juan Alcocer Llinás, Edifici Guillem Cifre de Colonya

Com a funcionaris de carrera per a l’ingrés a l’escala de tècnics especialistes

Ana Maria Torres Estarellas, Campus Extens
Margarita Inaraja Ramón, Campus Extens
Carme Pinya Medina, Institut de Ciències de l’Educació
Miguel Amorós Puig, Servei d’Informació

Com a funcionaris de carrera per a l’ingrès a l’escala de tècnics mitjans

Aina Maria Dols Salas, Institut de Ciències de d’Educació (Reciclatge i Formació Lingüística)

Com a funcionaris de carrera per a l’ingrès a l’escala de tècnics especialistes en tecnologies de la informació i comunicacions

Miguel Ángel Quiles Evans, Francisca Loshuertos Nadal, Juan Pascual Cursach i Ramon Frontera Gallardo, del Centre de Tecnologies de la Informació

Documents relacionats

Data de publicació: 19/05/2009