Presa de possessió de càrrecs acadèmics, catedràtics, professors titulars i professors contractats doctors de la UIB

Dimarts, 22 de novembre de 2016, han pres possessió:

Com a catedràtics d’universitat, els doctors Joan Jesús Fiol Arbós, M. Lluïsa Bonet Piña, Jaume Garau Amengual, Jeroni Morey Salvà, Enric Munar Roca, Maria Payeras Grau, Fabrice Parmentier, Antoni Miralles Socias, M. Pilar Andrés Benito.

Com a professors titulars, els doctors M. del Carmen Tomás-Valiente Lanuza, Juan Bautista Bengoechea Cousillas, Antoni Buades Capó, Antoni Burguera Burguera, Sílvia Elena Fernández de Mattos, Caterina Mercè Picornell Belenguer, Antoni Sureda Gomila i Marc Escrihuela Villar.

Com a professors contractats doctors, els doctors Marta Monjo Cabrer i Luis Miguel Laglera Baquer.

Per altra banda, ha pres possessió com a degà de la Facultat de Psicologia el doctor Jordi Pich Soler; com a director de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), el doctor Jesús María Salinas Ibáñez; com a director de l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), el doctor Felicià Grases Freixades; i com a director de l’Institut d'Aplicació Computacional de Codi Comunitari (CA32), el doctor Josep Lluís Ballester Mortes.

També ha pres possessió del càrrec de directora del Departament de Psicologia la doctora Maria Esther Garcia Buades.  

Data de publicació: 23/11/2016