Premi per als professors Antoni Cladera i Carlos Ribas

La revista Hormigón y Acero reconeix el seu treball com el millor article d'investigació publicat en el trienni 2014-2016 

Els professors Antoni Cladera i Carlos Ribas, del grup de recerca de Tecnologia d’Estructures i Materials de la UIB, han estat premiats per la revista Hormigón y Acero per l’article «Un modelo unificado de resistencia a flexión y cortante de vigas esbeltas de hormigón armado bajo cargas puntuales y repartidas», publicat l'octubre de 2014, i que ha estat valorat com el millor article d’investigació de la revista durant el trienni 2014-2016. El treball és fruit de la col·laboració científica entre investigadors de dos grups de recerca, un de la Universitat Politècnica de Catalunya i l’altre de la Universitat de les Illes Balears, durant més de deu anys.

Hormigón y Acero, és la revista de l'Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE) i és publicada en l’actualitat per la prestigiosa editorial Elsevier. La revista va veure la llum l’any 1934, i s’ha convertit en la publicació de referència de l’enginyeria de materials i estructures en espanyol. Recull tant els últims avanços en recerca com realitzacions de ponts, edificis i altres estructures singulars d’àmbit internacional. El premi es va lliurar el passat dimecres 21 de juny a la Corunya, durant el congrés triennal de l’associació.

L'article presenta un nou model mecànic per a la comprensió del mecanisme de trencament de bigues i pilars de formigó enfront de l’esforç tallant, permetent tant el dimensionament com la comprovació d’elements de formigó de forma racional i senzilla. Es tracta d’un aspecte encara no resolt de forma definitiva a les normatives internacionals d’estructures, encara que ha estat l’objecte d’innumerables estudis i projectes de recerca durant un segle. En aquests moments, alguns aspectes d’aquest model, publicat també en altres revistes internacionals, estan en discussió a l’ACI (American Concrete Institute) per  portar a terme l’actualització de la normativa d’obligat compliment a Nord-Amèrica, conjuntament amb altres quatre models desenvolupats per equips de recerca dels Estats Units, Canadà, Corea del Sud i Alemanya.

Referència bibliogràfica:

Marí, A., Cladera, A., Bairán, J., Oller, E., & Ribas, C. (2014). «Un modelo unificado de resistencia a flexión y cortante de vigas esbeltas de hormigón armado bajo cargas puntuales y repartidas». Hormigón y Acero65(274), 247-265. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hya.2014.11.001 

Data de publicació: 26/06/2017