Premi per a un robot d'inspecció de grans vaixells de càrrega dissenyat a la UIB

El treball dels investigadors del grup de Sistemes, Robòtica i Visió de la UIB ha estat guardonat amb el premi al millor article de recerca de robòtica a les XXXV Jornades d’Automàtica del Comitè Espanyol d’Automàtica 

Un equip d’investigadors del grup de Sistemes, Robòtica i Visió de la Universitat de les Illes Balears ha dissenyat un robot capaç de desplaçar-se tant per aire com per terra per dur a terme tasques d’inspecció visual en vaixells de gran tonatge. Aquest treball els ha valgut el premi al millor article de la secció de robòtica a les XXXV Jornades d’Automàtica del Comitè Espanyol d’Automàtica (CEA), que s’han fet a València del 3 al 5 de setembre de 2014. 

El treball de Joan Pep Company i Alberto Ortiz Rodríguez descriu el disseny d’una plataforma híbrida per a la realització d’inspeccions en vaixells de gran tonatge. El disseny proposat pels investigadors de la UIB és una plataforma capaç de proporcionar a l’inspector una primera impressió de l’estat de les estructures metàl·liques del vaixell. La versatilitat del robot dissenyat és deguda a la gran capacitat de càrrega útil, que permet incorporar una gran diversitat de combinacions de sensors. Amb aquestes combinacions múltiples, la plataforma es pot emprar per dur a terme diferents tasques d’inspecció. 

El vehicle híbrid incorpora els avantatges d’un robot aeri i un robot terrestre en una sola plataforma. Així, el disseny fa possible una reducció de la despesa d’energia necessària per al desplaçament del vehicle, de manera que s’incrementa el temps disponible per dur a terme les tasques d’inspecció i, en conseqüència, augmenta també l’àrea que es pot inspeccionar. A més, la combinació del mode terrestre i el mode aeri fa que el vehicle pugui evitar obstacles sobrevolant-los i pugui inspeccionar zones remotes a les quals un robot terrestre no podria arribar. 

L’ús de robots per dur a terme tasques d’inspecció de grans instal·lacions industrials, com poden ser els vaixells de gran tonatge dedicats al transport de mercaderies, ofereix grans avantatges, com ara la reducció de les despeses i del temps de les inspeccions, i l’increment de la seguretat del personal que les duu a terme. 

Aquest treball s’ha fet en el marc del projecte europeu Inspection Capabilities for Enhanced Ship Safety (INCASS), finançat pel Setè Programa Marc de la Unió Europea. 

Referència bibliogràfica:

Company, J. P.; Ortiz, A. «Diseño de una plataforma híbrida aéreo-terrestre para aplicaciones de inspección visual». Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 2014.  

Data de publicació: 19/09/2014