Premi internacional per als investigadors de la UIB per una eina d'avaluació del risc a la construcció

El professor Francisco José Forteza i els doctors Albert Sesé  i José María Carretero han obtingut el Premi al Millor Pòster a l’International Conference on  Occupational Risk   

Un equip multidisciplinari d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears han obtingut el Premi al Millor Pòster a l’International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP 2015), que ha tingut lloc a Santiago de Xile, del 23 al 26 de novembre de 2015.

Els professors Francisco José Forteza, del Departament de Física; Albert Sesé, del Departament de Psicologia; i José María Carretero, del Departament d’Economia de l’Empresa, han estat guardonats pel treball «Herramienta global para la evaluación de obras de construcción».

Avaluació global del risc

El sector de la construcció es caracteritza per les elevades taxes d’accidents laborals i perquè té com a peculiaritat el fet que l’espai de les obres és un espai de treball únic, que presenta elements i característiques específics que afecten la generació de riscs. A més, les eines d’avaluació del risc no capturen les característiques globals de l’espai que poden afectar el risc, atès que se centren a mesurar el risc des d’una jerarquia predefinida d’esdeveniments.

En aquest marc, la recerca dels investigadors de la UIB ha tingut com a objectiu desenvolupar una nova eina d’avaluació del risc a les obres de construcció que selecciona i mesura les variables més rellevants relacionades amb el risc, els recursos i els aspectes organitzacionals de l’obra. Aquesta eina proporciona un instrument de decisió tècnica per a l’avaluació global preventiva de les obres. L’aspecte més destacable de l’eina és que adopta l’obra com una unitat d’anàlisi i que avalua tant el risc  com els aspectes organitzacionals per facilitar les anàlisis i les intervencions posteriors.  

Data de publicació: 21/12/2015