Premi internacional per a l'alumna de doctorat Sandra del Río Bonnín

La Federació Internacional del Formigó (FIB) l’ha premiat pel seu treball sobre la continuïtat activa mitjançant l’ús d’aliatges amb memòria de forma a base de ferro als forjats de placa alveolar. 

Sandra del Río Bonnín, alumna del programa de Doctorat en Física i investigadora del grup de recerca en Enginyeria de la Construcció i les Estructures (ConStruct) de la Universitat de les Illes Balears, ha estat guardonada amb el premi al millor article en el camp d’innovació en la tecnologia de formigó/estructures mixtes en el 14è Simposi Internacional de la Federació Internacional del Formigó (FIB), que ha tingut lloc a Roma (Itàlia) del 5 al 7 de setembre.

Els forjats de placa alveolar són una tecnologia ja habitual en la construcció actual, especialment en l’àmbit industrial, ja que permeten reduir el temps d’execució i, a la vegada, millorar la qualitat i la seguretat dels processos constructius, perquè una bona part d’aquests tenen lloc en condicions molt controlades a l’interior d’una planta de prefabricació. Tot i això, aquesta tipologia estructural es podria optimitzar, especialment pel que fa a les unions de les diferents plaques alveolars per constituir el forjat.

El treball de Sandra del Río proposa establir continuïtat activa als forjats de plaques alveolars mitjançant el pretensat de barres corrugades d’aliatges amb memòria de forma a base de ferro (Fe-SMAs). El pretensat amb Fe-SMAs suposaria un canvi revolucionari al sector de la construcció prefabricada, gràcies a la propietat característica que posseeixen de retornar a una forma predeterminada mitjançant l’aportació de calor. D’aquesta manera, s’aconsegueix fàcilment, i sense la utilització de gaire maquinària, millorar el comportament de les connexions entre plaques només ancorant les barres i escalfant-les. El resultat d’aquesta espècie d’acupuntura podria suposar una millora notable de la durabilitat dels forjats de plaques alveolars; aconseguiria disminuir deformacions i amplades de fissures, o mantenir durabilitats similars reduint la quantitat de formigó i, per tant, disminuiria l’impacte mediambiental a curt termini d’aquestes construccions.

Sandra del Río, arquitecta (2018) per la Universitat Politècnica de Catalunya i pianista professional pel Conservatori Superior de Música del Liceu (Barcelona), gaudeix d’una beca de formació de personal investigador de la CAIB. El treball d’investigació premiat s’ha desenvolupat en el marc del projecte RTI2018-099091-B-C22, finançat per l’Agència Estatal d’Investigació i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

La fabricació dels espècimens d’assaigs va ser possible gràcies a la col·laboració amb l’empresa de prefabricats Pastor (Santa Margalida) i els assaigs es varen desenvolupar al laboratori Labartec, del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca.

Referència a l’article premiat: 

Sandra del Río Bonnín, Luis A. Montoya Coronado, Carlos R. Ribas González, Joaquín G. Ruiz Pinilla, Antoni Cladera Bohigas (2022). “Using iron-based shape memory alloy rebars as hogging prestress for continuity of Hollow Core Slabs”, 14th fib PhD Symposium, Roma, Itàlia. 

Data de publicació: 16/09/2022