Premi a M. Magdalena Payeras, Macià Mut i Miquel A. Cabot

Han estat guardonats amb el Premi de la Iniciativa IEEE Blockchain Espanya al Millor Article d’Investigació 2020 per un estudi sobre la tecnologia basada en cadenes de blocs (blockchain)

La doctora M. Magdalena Payeras, el doctor Macià Mut i el senyor Miquel A. Cabot, investigadors del grup de recerca en Seguretat i Comerç Electrònic (SECOM) de la Universitat de les Illes Balears, han estat guardonats recentment amb el Premi de la Iniciativa IEEE Blockchain Espanya al Millor Article d’Investigació 2020.

En el treball premiat, proposen per primera vegada un sistema de notificació electrònica registrada basat en la tecnologia de cadenes de blocs (blockchain), que elimina la participació de tercers i a la vegada satisfà els requeriments de seguretat i privacitat necessaris en aquesta aplicació. D’aquesta manera, el sistema permet provar que el receptor de la notificació l’ha acceptada i que hi ha tingut accés a partir d’un moment concret, amb la possibilitat que el contingut de la notificació sigui confidencial. També permet provar qui ha emès la notificació. L’ús de la tecnologia blockchain fa que es pugui prescindir d’una entitat externa que actuï com a intermediària i, alhora, fer una verificació universal. Els resultats d’aquesta recerca s’han plasmat en una patent que es pot utilitzar en entorns varis, com ara el comerç electrònic o l’administració digital.

Referència bibliogràfica

Payeras Capellà, MM, Mut Puigserver, M., Cabot Nadal, MA (2019). Blockchain-Based System for Multiparty Electronic Registered Delivery Services, IEEE Access 7, 95825–95843, 2019. https://doi.org.10.1109/ACCESS.2019.2929101.

 

Data de publicació: 01/10/2020