Poliamines amb activitat antitumoral

Els investigadors del grup de recerca en Biologia Cel·lular del Càncer publiquen un estudi al Journal of Medicinal Chemistry sobre nous composts poliamínics i els seus mecanismes d'acció citotòxics 

Les poliamines són composts orgànics presents en plantes, animals i microorganismes que intervenen en el desenvolupament, el creixement, la senescència i les respostes a l'estrès. Ara, un equip d'investigadors del grup de recerca en Biologia Cel·lular del Càncer de la Universitat de les Illes Balears ha identificat noves poliamines amb activitat antitumoral.

L'article s'ha publicat recentment a la revista científica Journal of Medicinal Chemistry, una de les més prestigioses en l'àmbit de la química mèdica i publicada per l'American Society of Chemistry (ACS).

L'estudi s'ha fet en col·laboració amb investigadors de l'Institut de Ciència Molecular (ICMol), la Universitat de València i la Universitat CEU Cardenal Herrera, en el marc del projecte Consolider SUPRAMED (Supramolecular Chemistry applied to the Design, Synthesis and Evaluation of Bioactive Compounds of Antiinflamatory, Antitumour or Antiparasitic Action). 

L'estudi també descriu el mecanisme d'acció citotòxica d'aquestes poliamines, que es basa en la seva capacitat d'actuar com a quelants de ions Zn2+. Això promou la inducció d'apoptosi en absència de dany a l’ADN. Aquest treball defineix una nova família de compostos poliamínics com a agents quelants de zinc amb activitat antitumoral.

Referència bibliogràfica

Cristina Galiana-Roselló, Clara Aceves-Luquero, Jorge González, Álvaro Martínez-Camarena, Ruth Villalonga, Silvia Fernández de Mattos, Concepción Soriano, José Llinares, Enrique García-España, Príam Villalonga i María Eugenia González-Rosende. «Toward a Rational Design of Polyamine-Based Zinc-Chelating Agents for Cancer Therapies». Journal of Medicinal Chemistry 63, 3 (2020),  1199-1215. DOI: 10.1021/acs.jmedchem.9b01554

Data de l'esdeveniment: 04/03/2020

Data de publicació: 04/03/2020