Platja de Palma: una zona insegura per als residents, però segura per al turisme sènior

La tesi doctoral de Miquel Quetglas Morey investiga les diferències en la percepció de la seguretat que tenen els turistes sèniors i els residents a la zona turística de la Platja de Palma    

 La Platja de Palma és una destinació turística madura de sol i platja en procés de transformació. La seva imatge es veu afectada per activitats il·lícites i comportaments incívics alhora que hi augmenta la demanda de seguretat i de presència policial per part dels residents.

La tesi doctoral de Miquel Quetglas Morey, defensada a la Universitat de les Illes Balears, investiga la percepció de la seguretat que té el turisme sènior com a element de desestacionalització de la Platja de Palma. També estudia la percepció dels residents i l'impacte del programa de prevenció cognitiu conductual anticipatiu dut a terme per la Policia Local de Palma entre els turistes sèniors.

La investigació explora la percepció que els turistes sèniors tenen de la seguretat a la Platja de Palma (Mallorca), de Can Pastilla fins al pont dels Jueus, en contraposició a la de la població resident. El marc teòric de la investigació segueix tres eixos: les teories criminològiques basades en la prevenció situacional i les tècniques comunitàries; la construcció social de la imatge de la destinació turística com a resultat de la seva evolució territorial i socioeconòmica; i la política pública en matèria de seguretat ciutadana i el paper de la Policia Local de Palma com a instrument de la intervenció social comunitària per a la governabilitat.

El treball de camp va consistir en 1.334 qüestionaris recopilats en dues enquestes. Una de dirigida, que contestaren 651 subjectes (412 turistes sèniors i 239 residents) entrevistats de forma aleatòria a la zona d'estudi, i una altra de no dirigida, que completaren de manera voluntària 683 turistes sèniors que varen assistir a les xerrades sobre seguretat impartides per la Policia Local els anys 2016 i 2017.

Els resultats proporcionen informació sobre la victimització directa i indirecta dels turistes sèniors i dels residents; la seva valoració de la seguretat percebuda, la localització dels focus de criminalitat i les causes que originen aquestes percepcions.

La investigació de Miquel Quetglas demostra que els residents de la Platja de Palma tenen una percepció d'inseguretat, especialment localitzada a l'Arenal, que té l'origen en causes diferents. El deteriorament ambiental, el renou, les bregues i els conflictes veïnals per actes incívics, la diversitat ètnica, a més de la manca de serveis i equipaments públics i la presència a l'estiu de grups de turistes que alteren l'ordre públic, són a la base d'aquesta pèrdua de qualitat de vida i d'increment de la inseguretat percebuda.

No obstant això, davant la visió negativa dels residents, la investigació demostra que el turisme sènior percep la Platja de Palma com una destinació molt segura, i que la valora amb un notable alt. La zona que genera més inseguretat entre els turistes sèniors és la primera línia, entre l'Arenal i el balneari 4, a causa de la presència de determinats grups que practiquen joc de triler i venda ambulant, principalment.

Ara bé, l'investigador assenyala que la percepció de la seguretat del turisme sènior està condicionada per l'època de l'any. Els turistes sèniors no hi van a l’estiu, que és l’època en què es produeixen la majoria dels incidents. A més, el turisme sènior du a terme les seves activitats de dia. Tot plegat determina que el seu nivell d'exposició al risc sigui baix i, per tant, els condiciona la percepció favorable sobre la seguretat en aquesta destinació turística.

A tall de conclusió, Miquel Quetglas planteja que la Platja de Palma, on els actors socials i polítics estan ben definits, la governança en matèria de seguretat hauria de ser definida en un document tècnic negociat, així com també les estratègies i els objectius previstos d'acord amb les demandes, i la capacitat de resposta de les administracions implicades.

El turisme sènior i els residents consideren que la Policia Local de Palma és un element clau de la política pública de seguretat i reclamen que hi sigui present com a element de control i de regulació de la convivència.

Finalment, l’investigador comprova que hi ha un grup d'empreses d'allotjament, oci i serveis que atreu un tipus de turisme de molt baixa qualitat, que empara el desenvolupament d'un pla informal, no reglat i sense el control públic necessari en el qual es mouen les activitats il·lícites i grups organitzats, que es beneficien de la presència del turisme de masses i gatera en temporada alta.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Seguridad y política pública en destinos turísticos maduros: el caso del turismo sénior en la Playa de Palma (Mallorca) (2016-2017)
  • Autor: Miquel Quetglas Morey
  • Programa de doctorat: Turisme
  • Director: Joana Maria Petrus Bey

Data de publicació: 17/01/2020