Perplexitat per l'anunci del possible desballestament de la Facultat de Medicina proposat per Podem

Comunicat del Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears

El Consell de Direcció de la UIB es mostra perplex per l’anunci del possible desballestament de la Facultat de Medicina proposat per Podem en el debat de pressuposts de la CAIB per a l’any 2017.

Volem fer constar davant els alumnes, les seves famílies i la societat en general que la UIB no contempla aquesta possibilitat, atenent el conveni signat amb el Govern de les Illes Balears que garanteix la continuïtat dels estudis.

Entenem que aquest debat provoca neguits als actuals alumnes i dubtes d’elecció als possibles futurs candidats a cursar aquests estudis a la UIB.

Data de publicació: 29/11/2016