Per què els neutròfils fallen en la seva lluita contra el Pseudomonas aeruginosa?

La tesi doctoral de Margalida Mateu Borràs assenyala l’aparició de mutacions de la proteïna LasR i l’acumulació de la molècula C5a com les responsables del mal funcionament dels glòbuls blancs en els pulmons de pacients amb fibrosi quística 

Les infeccions respiratòries cròniques pel bacteri Pseudomonas aeruginosa són la causa principal de morbiditat i mortalitat en pacients amb fibrosi quística. Una característica d’aquesta malaltia és la gran resposta inflamatòria del pulmó, induïda, principalment, per l’intens reclutament de neutròfils, un tipus de glòbuls blancs que tenen com a funció principal fagocitar bacteris i fongs.

No obstant això, les evidències clíniques i experimentals demostren que els neutròfils d’aquests pacients no funcionen correctament, la qual cosa predisposa a una destrucció tissular i a una menor eliminació del bacteri, i a un empitjorament de la malaltia. Les causes de la disfunció dels neutròfils en els pacients amb fibrosi quística són poc conegudes.

L’objectiu de la tesi doctoral de Margalida Mateu Borràs, defensada a la Universitat de les Illes Balears, fou analitzar l’impacte de la presència crònica del P. aeruginosa en els pulmons dels pacients amb fibrosi quística sobre el reclutament de neutròfils i el seu mal funcionament.

Els resultats d’aquesta tesi doctoral han permès demostrar que els aïllats de P. aeruginosa obtinguts de malalts amb fibrosi quística indueixen la producció i acumulació de nivells elevats del component C5a del sistema del complement humà, la principal molècula implicada en el reclutament de neutròfils.

Aquest fenomen es produeix a conseqüència de l’aparició de mutacions no funcionals en la proteïna LasR, el principal regulador positiu de les dues úniques proteases bacterianes (la proteasa alcalina A i l’elastasa B) que poden degradar el C5a.

Aquesta mutació, adquirida en el procés d’adaptació del P. aeruginosa al pulmó amb fibrosi quística, seria la responsable de l’acumulació de C5a que, en excés, donaria lloc a la disfunció generalitzada dels neutròfils que predisposa a l’augment de la inflamació i la reducció en la capacitat fagocítica descrites en pacients amb fibrosi quística.

En el context de la fibrosi quística, l’aparició d’aïllats del P. aeruginosa amb mutacions a LasR podria representar un marcador de mal pronòstic de la malaltia i el C5a, una nova diana per dissenyar fàrmacs que corregeixin la disfunció dels neutròfils.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Doctoranda: Margalida Mateu Borràs
  • Títol: Estudio del papel de las exoproteasas AprA y LasB en las infecciones por Pseudomonas aeruginosa
  • Director: Dr. Sebastià Albertí Serrano
  • Programa de doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica 

Data de publicació: 14/12/2020