Per a l'any acadèmic 2008-2009 la UIB ofereix 26 màsters i 19 estudis de doctorat oficials i una àmplia oferta de títols propis de postgrau

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, estableix l'estructura i regula els ensenyaments universitaris en el marc de l'adaptació d'aquests estudis a l'espai europeu d'educació superior. Els estudis de postgrau comprenen els ensenyaments de màster i doctorat. El nou marc jurídic fa possible a la Universitat espanyola estructurar amb flexibilitat i autonomia els seus ensenyaments de postgrau, de caràcter oficial en l'àmbit europeu i mundial.

El curs acadèmic 2008-2009 la UIB ofereix 26 màsters i 19 estudis de doctorat oficials i una àmplia oferta d'estudis propis de postgrau i especialització professional, que gestionen la Fundació Universitat-Empresa i l'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB.

Estudis oficials de postgrau

La UIB, a través de la FUEIB, també ofereix estudis propis de postgrau i especialització professional.

Data de publicació: 30/07/2008