Participa en la definició del nou marc de la cooperació universitària al desenvolupament

La CRUE ha obert un proces participatiu per definir una nova política de CUD en concordança amb els 17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i que connecti la CUD amb les prioritats de la cooperació espanyola

A partir de l'experiència i els aprenentatges acumulats per la cooperació universitària al desenvolupament (CUD), i en el marc del nou escenari que proposa l'Agenda 2030, les universitats espanyoles han iniciat el procés per redefinir el seu marc estratègic.

Per a la revisió i renovació de la CUD s'ha creat un espai de reflexió i treball en xarxa dins la CRUE amb l'objectiu d'elaborar un nou marc per a un nou escenari que contribueixi a la realització d'una política de CUD en concordança amb els 17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i que connecti la CUD amb les prioritats de la cooperació espanyola, per analitzar les pràctiques actuals de cooperació amb la finalitat de generar coneixements i aprenentatge que siguin rellevants per a la CUD.

Entre les seves principals comeses hi ha:

  • Analitzar el que han suposat setze anys de l'ESCUDE per a les universitats espanyoles i la cooperació al desenvolupament
  • Obrir el debat i la reflexió per actualitzar què és i què significa la CUD en el panorama actual de la cooperació
  • Cercar la integració de la nova Agenda 2030
  • Reflexionar sobre la relació de la CUD amb altres polítiques i serveis de les universitats per abordar la necessitat d'adaptar els seus instruments i eines a un nou escenari i reflexionar sobre la relació amb altres actors i agents de la cooperació

El procés de renovació aborda qüestions clau sobre qui ha de participar en l'elaboració del document normatiu; quins en seran els grups destinataris; quins són els seus objectius; quin abast ha de tenir; què ha d'incloure (polítiques, instruments…) i com se n’avaluarà l’abast, entre d’altres. Aquest procés obert donarà com a resultat un document de referència que servirà de full de ruta per a l'elaboració de les polítiques i accions de la CUD a les universitats espanyoles, per contribuir així al procés d'institucionalització de la CUD i, a més, facilitar la integració de l'Agenda 2030 a les universitats.

Aquesta petita enquesta, que es pot respondre fins dia 10 de maig,  està oberta a la participació de qualsevol persona o entitat que estigui relacionada amb la CUD i hi vulgui aportar. Totes les aportacions i idees seran incorporades al procés que es duu a terme des del Grup de Treball de Cooperació CRUE - Internacionalització i Cooperació.

Moltes gràcies pel vostre compromís i implicació per poder millorar les polítiques de CUD.

Respon el qüestionari 

Data de publicació: 12/04/2017