Parlam de... Promotors Tecnològics

- Què és Promotors Tecnològics?

És un programa que impulsen la UIB i el Govern balear de beques formativolaborals que pretenen formar estudiants de darrer any o titulats universitaris, com a gestors de la innovació, en diferents aspectes de la transferència de coneixement i la innovació. Els preparam per realitzar un diagnòstic tecnològic, fer un projecte innovador en una empresa, analitzar vies de finançament per a la R+D+I, etc.

- Què és un gestor de la innovació?

La figura del gestor de la innovació s’encarrega de definir quin és el procés orientat a organitzar i dirigir els recursos disponibles a l’empresa (humans, tècnics i econòmics), amb l’objectiu d’augmentar la creació de nous coneixements, generar idees que permetin obtenir nous productes, processos i serveis o millorar els que ja existeixen, i transferir aquestes idees a les fases de fabricació i comercialització.

- Qui hi pot optar a aquest programa?

Hi poden optar titulats universitaris i estudiants de la UIB que tinguin, com a mínim, el 50 per cent dels crèdits aprovats dels estudis de grau.

- I pel que fa a les empreses?

A través d’aquest projecte es pretén oferir una oportunitat a les empreses de les Illes Balears, perquè s’iniciïn i/o es consolidin en el context de la innovació i millorin la seva situació competitiva a través de la incorporació, com a becari, d’un promotor tecnològic, que té el suport de tutors i consultors experts.

Per participar en el programa, s’exigeixen també una sèrie de requisits a les empreses, que es tindran en compte a l’hora de seleccionar les que participaran en el programa.

- Com funciona el programa?

El programa té dues parts: una part formativa, en la qual l’estudiant cursarà un títol propi: «Expert Universitari en Promoció de la Transferència del Coneixement i la Tecnologia - Promotors Tecnològics de les Illes Balears. Títol propi de postgrau de la UIB (16 crèdits europeus)». Període: del 28 d'octubre de 2013 al 28 de gener de 2014.

I una part pràctica, en la qual l’estudiant que ho desitgi i hagi superat amb èxit la fase formativa, podrà optar a fer pràctiques en una empresa com a gestor de la innovació, entre 3 i 4 mesos.

- I són pràctiques remunerades?

Sí. Els estudiants que s’hi apuntin (hi ha deu places disponibles), participaran en aquesta fase com a becaris, i rebran una remuneració mensual.

- És la VIII edició del programa de Promotors Tecnològics; com ha anat en edicions anteriors? Què en diuen els estudiants que hi han participat? Els ha servit per introduir-se en l’àmbit laboral?

A la majoria dels participants els ha servit per formar-se i després, amb l’experiència a les empreses, els ha permès endinsar-se en l’àmbit profesional. Te’n posam alguns exemples:

+ exemples

- On puc informar-me’n?

En tens tota la informació al web: http://www.promotorstecnologics.com/index.php

També pots telefonar a la Fundació Universitat Empresa de la UIB, al telèfon: 971 25 96 74. 

Documents relacionats

Data de publicació: 03/10/2013