Pandèmia: la precarietat de les condicions preexistents en dones migrants indocumentades

Investigadores de la UIB detecten una feminització de la migració i de la supervivència vinculada a la vulnerabilitat econòmica i social, amplificada en situacions de crisi

Les investigadores de la UIB Margalida Miró Bonet i Alejandra González Valencia han analitzat l’impacte de la pandèmia de COVID-19 en la salut i el benestar d’un grup de 20 dones migrants indocumentades residents a Mallorca. Detecten una feminització de la migració i de la supervivència, vinculada a la vulnerabilitat econòmica i social de les participants, la qual s’ha vist amplificada en situacions de crisis.

A l’estudi, apunten que a Espanya, com en altres països de rendes altes, les dones migrants en situació irregular es dediquen majoritàriament a treballs essencials, com el treball domèstic i de cures. Els fan en l'economia informal i en els sectors no regulats, i experimenten múltiples sistemes d'opressió. Aquesta vulnerabilitat s'observa en les condicions de treball, les barreres per satisfer les necessitats bàsiques i l'accés a l'atenció de la salut. En aquest sentit, la investigació detecta que la pandèmia de COVID-19 va dur dificultats addicionals per a les dones que fan treball reproductiu, com és el cas de les treballadores domèstiques.

Com a propostes de millora del projecte, les investigadores destaquen la major visibilitat del col·lectiu de dones indocumentades, l’accés als recursos de protecció social en igualtat de condicions, més alternatives laborals i més difusió de l’oferta de serveis socials a través de les oficines d’atenció ciutadana, entre d’altres.

Situació durant la pandèmia

Amb l'estudi es va evidenciar que durant la pandèmia no se'ls van reconèixer drets laborals i que es va vulnerar el dret al descans de les dones que treballaven internes. Algunes d'elles van perdre l'ocupació pel confinament o per defunció de l'adult gran dependent a la seva cura. Així, dones que havien treballat abans de la pandèmia, algunes a jornada completa, no van tenir accés als recursos de protecció social.

Alhora, van tenir més probabilitats d'estar en treballs precaris i de rebre salaris baixos, de viure en la pobresa i tenir menys estalvis per assumir reduccions sobtades en els ingressos. Una situació que, en alguns casos, va ocasionar la recurrència a la prostitució. A més, es va identificar una percepció general d'empobriment en les condicions de salut, desgast emocional, tristesa, descoratjament i incertesa.

Finalment, es va evidenciar un coneixement escàs dels recursos institucionals disponibles, com l'oferta de serveis socials, albergs, rutes d'atenció a violència de gènere i els mecanismes per a la regularització de situació migratòria en condicions d'explotació sexual i violència masclista.

Aquest projecte forma part de les 11 investigacions que han finançat l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (ODCS) de la UIB i la Conselleria d’Afers Socials i Esport en el marc de les convocatòries I i II de recerca d'impacte social aplicada al desenvolupament humà sostenible en el context de la COVID-19.

Fitxa del projecte

  • Títol: Veus de les Dones: projecte participatiu amb perspectiva de gènere per a l’anàlisi i priorització d’impactes generats per la crisi de la COVID-19 en dones en situació migratòria irregular a Mallorca.
  • Investigadores: Dra. Margalida Miró Bonet i Alejandra González Valencia, doctoranda.
  • Facultat: Infermeria i Fisioteràpia, UIB. Grup d’investigació cures, cronicitat i evidència en salut (CuRes).
  • Col·laboració: Associació de Colombians a Balears (Illes Balears), Associació Solidària Equatoriana (Illes Balears) i Universitat d’Antioquia (Medellín-Colòmbia).
  • Finançament: 14.560 €

Data de publicació: 12/07/2022