Obert el termini de matrícula per començar a estudiar a la UIB

El nombre de preinscripcions en primera opció supera els 7.000 estudiants, un 13,8 per cent més que el curs passat 

La UIB ha obert el termini de matrícula per als alumnes que hi hagin de començar a estudiar. Durant el període de preinscripcions, la UIB ha registrat més de 7.000 preinscripcions en primera opció, un 13,8 per cent més que l’any passat, xifra que representa 854 alumnes més.

La matrícula dels alumnes de nou ingrés es farà entre el 27 de juliol i el 4 d’agost en diferents llistes d’admesos, i es podrà formalitzar en línia o amb atenció presencial amb cita, que es pot sol·licitar a <https://citaprevia.uib.es/>. Quant a l’atenció telefònica, els dies 27, 28, 29 i 31 de juliol i els 3 i 4 d'agost, l'horari d'atenció de l'equip de suport a la matrícula serà de les 9 a les 21 hores, a través del telèfon 971 10 10 70. També resoldran dubtes i atendran peticions a través de l’adreça electrònica <alumnes@uib.cat>.

Per part seva, els alumnes de continuació rebran un correu electrònic dia 31 de juliol en què els indicaran a partir de quin dia i quina hora poden formalitzar la matrícula, que serà del 14 al 18 de setembre, segons la nota competitiva de l'expedient acadèmic. Del 21 al 23 de setembre, la matrícula estarà oberta per a tots els alumnes.

Acord entre el Govern i la UIB per al curs 2020-21

A més, per al curs 2020-21, el Govern i la UIB han acordat una sèrie de mesures per contrarestar els efectes que pugui tenir la COVID-19. Entre d’altres, congelar les taxes universitàries i oferir facilitats en les condicions d’abonament de la matrícula als alumnes afectats per la COVID-19 durant el curs 2019-20.

Cal recordar que el preu de la primera matrícula s’ha mantingut des de l’any 2014 i que l’any 2018 es va abaixar un 10 per cent per als estudis de grau i de màster, i un 15 per cent per als estudis de màster que habiliten o que són una condició necessària per exercir activitats professionals regulades. D’acord amb el decret de taxes, per facilitar les condicions, el pagament de la matrícula a la UIB es pot fraccionar en tres terminis, com a màxim.

Una de les novetats principals de l’any acadèmic 2020-21 és la creació d’una ajuda econòmica a la qual podran accedir els alumnes de continuació i que serà del mateix import que les matrícules anul·lades el curs 2019-20 a causa de la pandèmia. Enguany, 162 alumnes han anul·lat algun tipus de matrícula a causa de la COVID-19.

A més, als estudiants de doctorat que no hagin pogut presentar la tesi doctoral i que es veuen obligats a tornar a matricular-se’n, la UIB els hi inscriurà sense cost i per un període equivalent a la durada de l’estat d’alarma.

En el cas dels contractes de postdoctorat, predoctorat i tècnics de recerca, de convocatòries de la CAIB, que acabin en els dotze mesos a comptar des de la declaració de l’estat d’alarma, se’n prorroga d’ofici la durada durant tres mesos.

Altres ajuts

Existeix una convocatòria permanent d'Ajuts socials de la Universitat Solidària de les Illes Balears per als seus alumnes que, per causes sobrevingudes, es trobin en dificultats econòmiques temporals per continuar estudis oficials. Són ajuts a estudiants de la UIB que tinguin una situació de dificultat econòmica sobrevinguda per una desestructuració econòmica, social o familiar de l'entorn, que els suposa un impediment per continuar la formació acadèmica oficial, i que es concedeixen a través de la USIB. Les línies d'ajuts són microcrèdits per pagar la matrícula, el transport, la manutenció, material didàctic, etc.

A més, cada any la UIB convoca ajuts per als seus estudiants que estiguin matriculats als ensenyaments oficials de grau i màster a qui hagi sobrevingut, durant el curs acadèmic, una situació personal o familiar que els dificulti poder continuar els estudis i com a conseqüència de la qual hagin quedat en situació de desestructuració econòmica, social o familiar i que els dificulti fer front al pagament dels preus acadèmics de la matrícula. 

Documents relacionats

Data de publicació: 27/07/2020