OK Group col·labora de nou amb la UIB en un projecte de cooperació universitària al desenvolupament al Marroc

És el segon any que l'empresa cedeix un vehicle perquè els investigadors de la UIB puguin dur a terme un estudi sobre els processos hidrològics i d'erosió del sòl a l'Atles Mitjà, per contribuir a la millora de la gestió de l’aigua i l’agricultura en aquesta regió 

Dia: dilluns, 7 de maig de 2018
Hora: 10 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma 

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet, i el senyor Othman Ktiri, president executiu i fundador de l'empresa OK Group, han signat un contracte pel qual OK Rent a Car cedeix per segon any un cotxe a un equip d'investigadors de la UIB que s'han desplaçat al Marroc per dur a terme el  projecte de cooperació universitària al desenvolupament «Processos d'erosió i transport de sediment: anàlisi i modelització a diferents escales a la capçalera de la conca Oum Rabiaa. Estudi de cas de la subconca de Lekbab (Atles Mitjà, Marroc)». 

El vehicle cedit per OK Rent a Car l'han utilitzat els investigadors de la UIB per desplaçar-se en la seva estada al Marroc. Durant aquest viatge, els investigadors de la UIB han instal·lat dues estacions hidrometeorològiques que permetran obtenir dades de fluxos d’aigua i sediment a resolució minutal, per tal de conèixer l’aportació hídrica i de sediments de petites conques agrícoles als embassaments construïts aigües avall, sota un important risc de colmatació. Igualment, per tal d’estudiar els processos d’erosió en zones agrícoles i forestals, han recollit testimonis de sòls per datació radioisotòpica i han realitzat vols de dron per construir models digitals del terreny de molt alta resolució. Tot plegat, es tracta d’un estudi de geografia física que analitza les relacions entre les activitats humanes, els processos hidrològics i el transport de sediments a la conca del riu Oum Er-Rabia, a l'Atles Mitjà del Marroc. El propòsit final és que els resultats de la recerca es puguin utilitzar per millorar els procediments agrícoles emprats per les comunitats que habiten la regió.

L'equip d'investigadors de la UIB –tots ells membres del grup de recerca en Hidrologia i Ecogeomorfologia en Ambients Mediterranis (MEDhyCON)– que han viatjat al Marroc l'integren el doctor Joan Estrany, del Departament de Geografia i l’INAGEA; el doctor Bartomeu Alorda, del Departament de Física; el doctor Xurxo Gago, del Departament de Biologia i l’INAGEA; endemés de l’alumne de doctorat Josep Fortesa, del Departament de Geografia i l’INAGEA. També participen en aquest projecte de cooperació universitària al desenvolupament el doctor José A. López-Tarazón i els estudiants de doctorat Aleix Calsamiglia i Julián García, tots del Departament de Geografia, com també la doctora Laura Ferrer, directora del Laboratori de Radioactivitat Ambiental de la UIB, i el doctor Maurici Ruiz, director del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció de la UIB.

Aquest projecte ha obtingut finançament de la UIB i el Govern de les Illes Balears en el marc de la XIV Convocatòria d'ajuts per a projectes de cooperació universitària al desenvolupament 2017, que coordina l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB. 

És la segona vegada que OK Group, a través de la seva divisió de lloguer de cotxes, OK Rent a Car, col·labora amb la UIB en un projecte de cooperació universitària al desenvolupament al Marroc.  

Data de publicació: 07/05/2018