Nous mètodes d'anàlisi per identificar la presència de contaminants en l'aigua

La tesi doctoral d'Alba González López ha desenvolupat quatre metodologies innovadores basades en les tècniques d'anàlisi en flux i la cromatografia per determinar substàncies contaminants en l'aigua 

Amb el creixement de la població, ha augmentat la preocupació per la possible escassetat de recursos bàsics, com ara l’aigua. En aquest sentit, la presència de contaminants en el medi evidencia la necessitat de desenvolupar noves metodologies analítiques eficients, ràpides i econòmiques per monitorar-los, i que, a més, tinguin en compte l’impacte ambiental i la seguretat de l’analista.

Per analitzar mostres ambientals sol ser necessària una tasca prèvia de tractament, etapa que consumeix molt de temps i reactius, i genera grans quantitats de residus. Per això, la tendència actual s’orienta envers l’ús de les tècniques automatitzades de microextracció, que disminueixen el consum de reactius i mostren l’impacte ambiental. A més, la versatilitat d’aquests sistemes automatitzats permet usar-los en combinació amb tècniques de separació, que permeten seleccionar els anàlits, com és el cas de la cromatografia.

A la tesi doctoral, Alba González Lopez ha desenvolupat quatre metodologies analítiques innovadores, basades en les tècniques d’anàlisi en flux i la cromatografia, per detectar contaminants prioritaris i emergents en l’aigua.

Per una banda, ha quantificat sis composts fenòlics que l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units (US EPA) té llistats com a contaminants prioritaris, principalment per la seva toxicitat i perquè poden modificar les característiques organolèptiques (olor i gust) de l’aigua potable. La presència d’aquests fenols en el medi és causada per processos naturals i també d’antropogènics, ja que tenen moltes aplicacions. Es troben en els efluents d’indústries vàries, com ara les que fabriquen acer, components elèctrics, productes farmacèutics... També poden provenir de les plantes de tractament d’aigua residual.

Per altra banda, ha dissenyat sistemes per identificar tres estrògens naturals i un de sintètic, que la US EPA té catalogats com a contaminants emergents. La presència d’aquests composts al medi és especialment preocupant, ja que són disruptors endocrins. Els disruptors endocrins, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), són «substàncies que alteren les funcions del sistema endocrí i, per tant, tenen efectes adversos sobre la salut d’un organisme sa, de la seva descendència o d’una part de la població», la qual cosa implica que poden afectar el desenvolupament i reproducció dels éssers vius. Aquestes hormones arriben al medi principalment a través de l’aigua residual domèstica, en gran mesura a causa de l’increment de l’ús de fàrmacs que els contenen.

Tots els procediments analítics proposats tenen una elevada reproductibilitat, precisió i sensibilitat, alhora que ofereixen alternatives més sostenibles que les metodologies tradicionals, seguint els principis que impulsa la química analítica verda (Green Analytical Chemistry, GAC).

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Diseño y desarrollo de sistemas microfluídicos automáticos para la determinación de contaminantes de interés ambiental
  • Autor: Alba González López
  • Programa de doctorat: Ciència i Tecnologia Química
  • Directors: Víctor Cerdà Martín i Sabrina Clavijo Roa 

Data de publicació: 21/12/2018