Nous inhibidors de la cristal·lització en la litiasi renal

La tesi doctoral d'Adrián Rodríguez avalua alternatives de diagnòstic per simplificar i millorar els mètodes actuals 

La tesi doctoral d'Adrián Rodríguez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, estudia nous inhibidors de la cristal·lització amb potencial acció terapèutica en la litiasi renal i, a més, avalua noves eines diagnòstiques que simplifiquen els mètodes actuals. Els resultats d'aquesta tesi, dividida en tres capítols, han derivat en sis articles de recerca i quatre patents llicenciades, la qual cosa posa de manifest l'aplicabilitat de la recerca.

El primer capítol tracta sobre inhibidors de la cristal·lització que puguin actuar com a agents preventius o de tractament en la litiasi renal. En un dels estudis, es va demostrar que el magnesi i el fitat exerceixen un efecte sinèrgic, a concentracions fisiològiques, en la inhibició de la cristal·lització de l'oxalat càlcic, que és el principal component dels càlculs renals. D'altra banda, es va demostrar també que la teobromina, una dimetilxantina present en productes derivats del cacau, inhibia fortament la cristal·lització de l'àcid úric i, per tant, podria ser útil per prevenir la litiasi renal per àcid úric.

El segon capítol descriu els mètodes d'anàlisi que s'han desenvolupat per poder mesurar les concentracions urinàries tant de teobromina com d'altres metilxantines (com la cafeïna o la teofil·lina), a més d'altres composts com xantina, hipoxantina i àcid úric. Per a això s'ha utilitzat una tècnica per cromatografia líquida d'alta resolució acoblada a diferents sistemes de detecció.

D’altra banda, al darrer capítol es descriuen les millores en les eines diagnòstiques. Concretament, es comprova l'efectivitat d'un nou dispositiu per al mesurament del pH urinari, ja que aquest és un paràmetre clau en la formació de litiasi renal. Aquest nou dispositiu, ja a la venda, és fàcil d'usar, i pot ser utilitzat pel mateix pacient a ca seva. A més, a través de dos suplements (Lit Control Up i Lit Control Down) el pacient pot modular aquest pH urinari per així mantenir-lo en un rang protector. Finalment, també es proposa una alternativa a la mostra d'orina de 24 hores: la mostra d'orina de 12 hores nocturnes. En aquesta tesi es demostra que la recollida d'orina nocturna pot ser una bona alternativa per valorar el risc de formar pedres de ronyó, ja que representa un període del dia més curt, en què aquest risc és més elevat.

Així, en resum, aquesta tesi aporta nou coneixement sobre inhibidors de la cristal·lització, i descriu millores en les eines diagnòstiques d'elevada aplicació per als pacients amb litiasi renal.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Litiasis renal: avances en el estudio de inhibidores de la cristalización y en nuevas herramientas diagnósticas
  • Autor: Adrián Rodríguez Rodríguez
  • Programa de doctorat: Ciència i Tecnologia Química
  • Departament: Química
  • Directors: Fèlix Grases Freixedas i Antònia Costa Bauzà 

Data de publicació: 08/05/2018