Nous aliatges d'alta temperatura per cobrir les necessitats de la indústria

La tesi doctoral de Shoukai Xu presenta nous aliatges amb memòria de forma amb propietats prometedores per a la seva aplicació comercial 

Els aliatges amb memòria de forma són materials que ofereixen una resposta a estímuls de tipus tèrmic, mecànic o magnètic molt diferent dels metalls convencionals. Per exemple, quan se’ls aplica una força es poden deformar com una goma i resistir deformacions molt grans que es recuperen en retirar la força (efecte de superelasticitat). També poden quedar inicialment deformats, però recuperen la seva forma prèvia tan sols escalfant-los per sobre d’una certa temperatura (efecte de memòria de forma). A més, tenen una gran capacitat d’esmorteïment de vibracions.

Les aplicacions comercials de la majoria d’aliatges amb memòria de forma són limitades, ja que no són operatius a temperatures per sobre dels 100°C. Això fa que no es pugui donar resposta a les necessitats d’algunes indústries, com l’aeronàutica, l’automobilística i l’energètica.

Per aquest motiu, la comunitat científica treballa per trobar aliatges amb memòria de forma d’alta temperatura que operin per sobre de 100°C i que presentin bones propietats funcionals.

Nous aliatges amb alt potencial

En aquesta línia, la tesi doctoral de Shoukai Xu, defensada a la Universitat de les Illes Balears, presenta nous aliatges amb memòria de forma d’alta temperatura amb propietats prometedores.

Així, l’estudi ha analitzat la funcionalitat de nous aliatges amb memòria de forma d’alta temperatura i ha conclòs que, alguns, presenten un alt potencial per mor de la seva resistència més elevada a la deformació plàstica. És el cas, per exemple, de l’aliatge Ni-Ti-Zr, ric en níquel (Ni) i amb un 25% de zirconi (Zr), i de l’aliatge Ni-Mn-Ga dopat amb Hf o Zr.

Fitxa de la tesi doctoral 

  • Autor: Shoukai Xu  
  • Títol: Influence of thermal treatments on Ni-Ti-Zr and Ni-Mn-Ga-X High Temperature Shape Memory Alloys.  
  • Directors: Dr. Rubén Santamarta Martínez i Dr. Jaime Pons Morro.
  • Programa de Doctorat en Física.

 

Data de publicació: 22/07/2022