Nou universitaris reben beques per ampliar estudis a l'estranger

Nou estudiants titulats de la Universitat de les Illes Balears han rebut beques de Sa Nostra per ampliar estudis a l’estranger. S’han concedit nou beques, de les quals tres són pròrrogues. Els alumnes rebran una dotació econòmica entre 6.000 i 10.000 euros, segons la durada de l’estada a l’estranger.

Han rebut la beca els estudiants següents:

- Daniel Adrover. Postdoctorat en Ciències Biomèdiques. Neurofisiologia de l’envelliment. Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal (Canadà).
-
Francesc Xavier Gelabert. Doctorat en Telecomunicacions. Universitat d’Oxford (Regne Unit).
-
Jara Diotima. Màster en Estudis Filosòfics. Birkbeck College de la Universitat de Londres (Regne Unit).
-
Helena Aparicio. Doctorat en Lingüística. City University of New York (Estats Units).
-
Francesc Antoni Vaquer. Doctorat en Dret Públic (estada de recerca doctoral). Max-Plank Institut (Alemanya).
-
Alba Lanau. Màster en Polítiques Públiques. Universitat de Bristol (Regne Unit).
-
Aina Francesca Sbert. Màster en Gestió d’Energies Renovables. Albert-Ludwig University of Freiburg (Alemanya).
-
Rafel Oliva. Màster en Disseny de Productes. Royal College of Arts (Regne Unit).
-
Víctor Huarcaya. Màster en Aeronàutica i Tecnologia Espacial. Universitat de Pisa (Itàlia).

A l’hora de lliurar la beca s’han tingut en compte els mèrits acadèmics de l’alumne, l’interès del projecte d’estudis i la situació personal de l’aspirant –si és membre de família nombrosa o si té alguna discapacitat.

Documents relacionats

Data de publicació: 29/07/2010