Nou de cada deu titulats actius a la UIB fan feina tres anys després d’haver acabat els estudis

Un estudi conjunt de la Universitat i el Govern de les Illes Balears revela la bona acollida dels titulats de la UIB en el mercat laboral i la importància de la formació universitària com a font d’ocupació de qualitat

Nou de cada deu titulats actius de grau, màster i doctorat a la Universitat de les Illes Balears, residents a les Illes Balears, fan feina tres anys després d’haver obtingut la titulació. Així ho posa de manifest un informe sobre la inserció laboral dels titulats actius, és a dir, la dels titulats de la UIB que ja fan feina o que en cerquen activament, fruit de la col·laboració entre l’Observatori del Treball de les Illes Balears, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, el Departament d'Orientació i Inserció Professional de la FUEIB i el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) de la UIB.

Les dades recollides en aquest informe revelen la bona acollida que tenen els titulats de la Universitat de les Illes Balears en el mercat laboral, i que la taxa d’ocupació dels titulats que resideixen a les Illes Balears augmenta progressivament des del mateix moment de l’obtenció de la titulació.

Així, dels alumnes que es titularen el curs 2014-15, el més recent dels quals s’ha pogut fer seguiment durant un mínim de tres anys, el 68,42 per cent ja tenien feina el mateix any que acabaren els estudis. Aquest percentatge s’ha incrementat progressivament, de manera que, un any després d’haver obtingut la titulació, el percentatge de titulats amb feina era del 82,01 per cent; dos anys després, era del 89,35 per cent, i tres anys després era del 90,02 per cent. 

Aquesta evolució és gairebé idèntica en els cursos anteriors. Un exemple són els titulats del curs 2011-12, l’únic dels prevists en l'estudi que permet fer un seguiment durant sis anys. En aquest cas, el 66,53 per cent dels titulats actius havia aconseguit una feina el mateix any d’haver acabat els estudis. Aquest percentatge s’incrementa fins al 87,53 per cent tres anys després d’haver obtingut la titulació a la UIB i arriba al 93,45 per cent als sis anys. 

Més nivell d’estudis, més feina i de més qualitat

L’informe també mostra que, com més elevat és el nivell d’estudis, més s'incrementen la inserció laboral i la qualitat de la feina, de manera que es fa evident la importància de la formació universitària com a font d’ocupació de qualitat. 

Si el percentatge de titulats de grau del curs 2014-15 que tenen feina tres anys després d’haver obtingut la titulació és del 89,7 per cent, aquesta xifra s’incrementa fins al 91,34 per cent per als titulats de màster i al 95,74 per cent per als de doctorat. 

A la vegada, aquesta tendència es repeteix en la taxa d’adequació (això és, el percentatge de titulats a la UIB residents a les Illes Balears que cotitzen com a titulats universitaris o per compte propi). De manera global, aquesta taxa és del 59 per cent entre els titulats del curs 2014-15, tres anys després d’haver obtingut la titulació. Entre els titulats de grau, la taxa d’adequació és del 52,45 per cent, i aquest percentatge s'incrementa fins al 78,55 per cent en el cas dels titulats de màster i al 88,37 per cent en el cas dels titulats de doctorat. 

Compromís amb la inserció laboral i la qualitat dels estudis

Una de les funcions principals de la Universitat és proporcionar a la societat professionals superiors competents. De fet, un indicador de la qualitat d’una institució universitària és que la formació rebuda pels seus titulats sigui pertinent i respongui a les funcions i tasques que demani el lloc de treball que hagin de desenvolupar.  

A la Universitat de les Illes Balears, el compromís amb la inserció laboral dels titulats es vehicula des del Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat de la UIB i el Departament d’Orientació i Inserció Professional de la Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB), que s'encarreguen d’afavorir l’orientació i la inserció professional i laboral dels seus titulats i analitzar les característiques d’aquest procés amb l’objectiu de potenciar-ne l'ocupabilitat.   

Per altra banda, el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) té, entre d'altres, la missió de contribuir a facilitar el camí de la UIB cap a l'excel·lència proporcionant l'assessorament, la formació, les dades, els indicadors, els informes i les eines més adients.

L’elaboració d’aquest informe sobre la inserció laboral dels titulats de la Universitat de les Illes Balears dona resposta a la necessitat de disposar d’indicadors de qualitat que permetin avaluar si la Universitat acompleix aquesta funció. L’informe s’ha fet a partir de les dades elaborades per l’IBESTAT gràcies al conveni de col·laboració signat l’any 2016 amb el Govern de les Illes Balears. 

 

Data de publicació: 30/12/2020