Nanotubs de titani per detectar les restes d'higiene personal al mar

Un grup d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat de Còrdova desenvolupen un xip per detectar traces de contaminants no degradats procedents d'aigües depurades vessades al mar  

Malgrat els tractaments d'aigües residuals que es fan a les depuradores, algunes substàncies contaminants no es degraden completament en els processos de depuració, i les seves traces arriben al mar. Alguns d'aquests productes, com ara els parabens i el triclosan, procedeixen de sabons i productes cosmètics d'ús diari (desodorants, pasta dentifrícia...), i poden causar efectes tòxics al medi ambient. Per això, és important poder determinar la presència d'aquests contaminants a les aigües marines, encara que sigui en quantitats molt baixes, per les seves repercussions en la cadena tròfica.

Un equip d'investigadors del grup de recerca en Anàlisi per Injecció de Flux i Anàlisi de Traces (FI-TRACE) de la Universitat de les Illes Balears, juntament amb investigadors de la Universitat de Còrdova, han desenvolupat un nou sistema miniaturitzat i automatitzat que permet detectar les traces d'aquests contaminants en aigües marines utilitzant nanotecnologia. L'equip d'investigadors de la UIB l'integren el doctor Manuel Miró, investigador principal del grup FI-TRACE de la UIB, i la doctora Maria Rosende, investigadora postdoctoral contractada.

Aquest sistema es detalla en un article publicat recentment a la revista Analytical Chemistry. El sistema, anomenat Lab-on-Valve, es basa en una plataforma miniaturitzada que permet la introducció de nanomaterials de carboni porós, concretament nanotubs de titani modificats amb carboni amorf, com a fase extractiva per a la separació i posterior quantificació de nivells baixos de parabens i triclosan.

Aquests nanotubs són manipulables de manera completament automatitzada al xip, sense intervenció humana, i presenten millor eficàcia que altres materials adsorbents comercials per als contaminants objecte d’estudi, la qual cosa obre noves perspectives per implementar assaigs de camp i tractament in situ de mostres d’aigua de mar per identificar possibles contaminants antropogènics.

Referència bibliogràfica

García-Valverde, M. T.; Rosende, M.; Lucena, R.; Cárdenas, S.; i Miró, M. (2018). «Lab-on-a-Valve Mesofluidic Platform for On-Chip Handling of Carbon-Coated Titanium Dioxide Nanotubes in a Disposable Microsolid Phase-Extraction Mode». Analytical Chemistry90 (7), p. 4783-4791. DOI: 10.1021/acs.analchem.8b00158 

Data de publicació: 07/05/2018