Na Guardis: seguir el rastre del món púnic ebusità a Mallorca

Un equip d'investigadors de la UIB duu a terme una campanya d'excavació en aquest illot de la Colònia de Sant Jordi. Mira de resoldre els enigmes que hi ha sobre les relacions entre la Mallorca preromana i la cultura púnica d'Eivissa

L’illot de Na Guardis, ubicat davant la Colònia de Sant Jordi (Ses Salines, Mallorca), és un enclavament clau per estudiar les interaccions entre els habitants de la Mallorca preromana i el món púnic ebusità, que va dominar l’illa d’Eivissa a partir del segle VI aC, després de l'etapa fenícia.

Amb aquesta intenció, el 16 d’agost un equip d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears començà una campanya d’excavació a Na Guardis, amb la qual esperen obtenir més dades que permetin contribuir a determinar la funcionalitat i la filiació cultural del jaciment, que ja va ser excavat parcialment els anys vuitanta del segle passat pel difunt doctor Víctor Guerrero. Així mateix, esperen poder afinar la cronologia de l’ocupació de Na Guardis.

Se sap que durant segles aquest illot va funcionar com a espai d'interacció, i va facilitar els intercanvis econòmics i ideològics entre diferents punts de la Mediterrània. Fins ara, el jaciment de Na Guardis ha estat considerat sobretot un nucli comercial atribuït al món púnic ebusità, principalment per les estructures arquitectòniques peculiars i l’ús de ceràmica de producció ebusitana. Segons la teoria tradicional, Na Guardis va ser ocupada entre el segle IV i l’any 123 aC, moment de la conquesta romana de les illes Balears.

A més de l’anàlisi de les restes arqueològiques de l’illot, els investigadors faran un mostreig sistemàtic de sediments per recuperar micro i macrorestes vegetals i animals. D’aquesta manera, podran descobrir aspectes varis de l’entorn del jaciment i de l’ús dels recursos naturals per part dels habitants de Na Guardis. Està previst que els treballs es desenvolupin fins al febrer de 2022.

Duu a terme aquest projecte el grup de recerca Civitas de la Universitat de les Illes Balears, els investigadors principals del qual són els doctors Joan Ramon Torres, María Luisa Sánchez León i Enrique García Riaza. El projecte està finançat pel Consell de Mallorca i hi col·labora Ports de les Illes Balears. 

Data de publicació: 03/09/2021