«Mindfulness» per tractar la psicosi

La tesi doctoral d'Emilio López Navarro conclou que la incorporació d'aquesta tècnica en el tractament millora la qualitat de vida i el funcionament cognitiu dels pacients 

La visió dominant en la psicopatologia avui dia concep les psicosis des d'una perspectiva predominantment biològica, des de la qual la persona és vista com a portadora d'un cervell defectuós. Aquesta visió ha limitat el tractament del trastorn, que s’ha basat sobretot en l'administració prolongada de fàrmacs dissenyats per controlar-ne dels símptomes. No obstant això, les dades assenyalen que tenen una eficàcia limitada i que administrar-los de manera prolongada té efectes negatius, encara que es combinin amb altres estratègies d'intervenció. Això ha fet que diversos autors hagin remarcat la necessitat de canviar la conceptualització de les psicosis, que es desplaci del cerebrocentrisme cap a un enfocament més centrat en la persona.

En aquesta línia, l'objectiu de la tesi doctoral d'Emilio López Navarro, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha estat avaluar la viabilitat d'aquesta proposta en el marc del sistema públic de salut. Per a això, es va dissenyar una intervenció basada en l’atenció plena o mindfulness, un tipus de tècnica incorporada a l'enfocament de la psicosi basat en la persona, i es va avaluar la manera com varia la relació entre els símptomes, el benestar i l'afrontament de l'estrès quan es recorre a mesures subjectives.

La clau en la intervenció basada en l’atenció plena (mindfulness) és canviar la manera com la persona es relaciona amb els seus símptomes, en lloc d'intentar eliminar-los. La idea és aprendre a viure malgrat la persistència dels símptomes. Quant a la relació entre els símptomes i el benestar, la novetat respecte de les recerques anteriors és que es té en compte l'opinió de la persona i no es fa solament una valoració externa del cas.

Els resultats de la recerca d'Emilio López Navarro indiquen que, després d'una intervenció basada en mindfulness, els símptomes no incrementen i que la qualitat de vida, així com el funcionament cognitiu, milloren. Quant a l'ús de mesuraments subjectius, l'investigador apunta que, encara que la qualitat de vida es relaciona amb determinats tipus de símptomes psicòtics, aquesta connexió pot resultar modificada per la manera com la persona els afronta, ja sigui amplificant-la o bé reduint-la.

En conclusió, l'enfocament basat en la persona és segur, beneficiós i genera coneixement científic nou quan s'aplica en el marc del sistema públic de salut. Així doncs, aquesta tesi proporciona un nou enfocament amb el qual es pot reduir el patiment i augmentar el coneixement pràctic d'un diagnòstic que afecta el 4 per cent de la població de països desenvolupats.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Person-Centered Approximation To Psychoses: Effectiveness And Outcomes
  • Autor: Emilio Ramón López Navarro
  • Programa de doctorat: Cognició i Evolució Humana
  • Directors: Enric Munar Roca, Antoni Mayol Pou i Paul David John Chadwick 

Data de publicació: 21/12/2018