Millorar la formació dels mestres per millorar l'educació

El Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació analitza la formació dels docents d’infantil i primària i elabora un conjunt de propostes per millorar el model formatiu  

La formació dels docents és un dels factors que més pot incidir en la millora de la qualitat del sistema educatiu. Des d’aquesta perspectiva, un equip de professors, la majoria del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, ha elaborat l’estudi «La formació inicial del professorat d’Educació Infantil i Primària a les Illes Balears. Estat de la qüestió i propostes de millora».

En el marc d’aquest treball, els autors analitzen diversos aspectes de la formació inicial del professorat d’infantil i primària a les Illes Balears i aporten un seguit de propostes susceptibles de millorar l’actual model formatiu dels docents. A la primera part de l’estudi es proporcionen dades i evidències sobre diversos aspectes relacionats amb la formació dels docents, entre les quals les relatives a l’actual sistema de formació inicial dels mestres, la seva inserció professional, les característiques de l’alumnat que estudia per ser mestre i les característiques dels professors que formen els futurs mestres. A la segona part, s’assenyalen les accions que podrien contribuir a millorar el sistema de formació inicial del professorat.  

L’estudi, que s’ha publicat a la col·lecció Dossiers d’Actualitat, l’han coordinat el doctor Jaume Sureda Negre, director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i investigador principal del grup de recerca en Educació i Ciutadania, i el doctor Miquel F. Oliver, director  de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). 

Documents relacionats

Data de publicació: 02/06/2015