Millorar el treball en equip per millorar l'atenció als pacients

La tesi doctoral de Rosa Miró Bonet proposa avançar cap a dinàmiques de treball més col·laboratives entre els professionals sanitaris per incrementar la qualitat i la seguretat en l'atenció hospitalària 

L'atenció a la salut de la població és una realitat complexa, que sotmet els professionals a una tensió constant. Han d'estar preparats per fer front als reptes actuals i futurs que plantegen les necessitats canviants dels pacients, que requereixen abordatges que inclouen diferents coneixements i experiències, i professionals que es comuniquen de forma efectiva evitant la duplicació d'esforços i recursos i les errades clíniques. En definitiva, es requereix una atenció interprofessional construïda des de la col·laboració, el diàleg entre experts i la presa de decisions democràtiques envers els processos de salut.

En aquest sentit, la tesi doctoral de Rosa Miró Bonet, defensada a la Universitat de les Illes Balears, consta d'una investigació acció participativa (IAP) que ha estat dissenyada en sis fases de desenvolupament, assumint que el coneixement de l'escenari el tenen els professionals que hi fan feina. Aquesta recerca ha involucrat els professionals sanitaris en un procés de transformació de treball en equip cap a dinàmiques de treball més col·laboratiu entre els metges, infermers/es i auxiliars d'infermeria vinculats a una unitat d'hospitalització mèdica d'un hospital públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Els resultats del projecte mostren que hi ha factors presents en els professionals, en l'equip, en la dinàmica de la unitat i en el funcionament de l'organització que condicionen el tipus de col·laboració interprofessional. Els resultats són interpretats perseguint una mirada teòrica plural des de la teoria crítica, amb la intenció de fer visibles i denunciar els elements que generen desigualtats de participació dels professionals en la presa de decisions de salut dels pacients oferint una atenció de salut que acaba sent clínicament menys segura i de menor qualitat per la manca d’integració de la perspectiva interprofessional.

A partir dels elements de la teoria de la justícia social proposada per Nancy Fraser, es pot afirmar que aquests factors generen conflictes de diferent ontologia (econòmica o distributiva, cultural o de reconeixement, i política o de representació) que sostenen un model de participació desigual en la presa de decisions que no respon a la pràctica interprofessional definida com ho fa l'evidència.

Canviar les dinàmiques de treball en equip, i la pròpia concepció d'aquest, és possible, però requereix una (re)construcció de la identitat col·lectiva, a partir de la suma de les identitats individuals. Una suma que s'ha de dur a terme a partir del (re)coneixement i respecte als altres com a subjectes de l'escenari clínic en el qual s'han de prendre decisions per consens, fruit de l'intercanvi d'opinions entre experts que assumeixen les seves responsabilitats en el procés de salut de la població.

Donar visibilitat als elements presents en el context, l'organització i els propis professionals resulta essencial per poder canviar la forma de fer les coses. Quan un equip de professionals aconsegueix reconèixer-se com a actors del mateix escenari, deixen de tenir por de perdre i d’assumir poder, i són capaços d'oferir una millor atenció des de la col·laboració interprofessional que doni una resposta més segura i de millor qualitat als problemes de salut de la població.

Aconseguir un model d'atenció a la salut sostingut en la col·laboració interprofessional en la qual els subjectes no tenen les mateixes limitacions que dificulten la seva interacció igualitària, requereix activar estratègies dissenyades a partir de la micropolítica dels equips i les organitzacions, que identifiquen i propugnen el reconeixement, visibilitat, valor i respecte de les diferències professionals per (re)construir de forma coherent contextos clínics i professionals justs socialment.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Cambios en las dinámicas de trabajo en equipo en una unidad de hospitalización, a través de una investigación acción participativa
  • Autor: Rosa Miró Bonet
  • Programa de doctorat: Cognició i Evolució Humana
  • Directors: Carlos Calderón Gómez i Concepció Zaforteza Lallemand 

Data de publicació: 01/08/2018