Micobacteris de creixement ràpid: per què poden ser patògens?

La tesi doctoral de Daniel Jaén Luchoro investiga el genoma de diverses espècies d'aquest gènere de bacteris per determinar quines característiques beneficien la seva capacitat per desencadenar infeccions 

L’objectiu principal de la tesi doctoral de Daniel Jaén Luchoro, defensada a la Universitat de les Illes Balears, és fer un estudi detallat des del punt de vista genòmic de totes les característiques que poden beneficiar el caràcter patogènic dels micobacteris de creixement ràpid (MCR), en especial d’espècies estretament relacionades com Mycobacterium abscessus, Mycobacterium chelonae i Mycobacterium immunogenum. Les espècies esmentades es consideren importants patògens oportunistes, responsables d’infeccions difícils de tractar per les seves característiques intrínseques i que compliquen l’estat de salut dels pacients hospitalitzats.

També es pretén compensar el desequilibri històric existent pel que fa a l’estudi del gènere Mycobacterium, on l’esforç s’ha centrat fonamentalment en espècies patògenes com Mycobacterium tuberculosis. Incrementar la informació disponible dels MCR esmentats, especialment en termes de seqüenciació de genomes, permetrà futurs estudis centrats en la investigació dels elements de patogenicitat que tenen, així com proposar noves dianes per al desenvolupament de tractaments alternatius de les infeccions que provoquen.

Gràcies a l’estudi comparatiu de les seves seqüències genòmiques, on es troba codificada tota la informació de les potencials funcions que un organisme pot desenvolupar, així com la utilització d’eines bioinformàtiques i bases de dades especialitzades, es varen trobar clares evidències genòmiques que poden donar explicació a la capacitat d’aquestes espècies de desencadenar una infecció en determinades situacions.

A més, es va aconseguir definir mecanismes que els proporcionen la capacitat per superar algunes de les mesures preventives destinades a evitar que aquests microorganismes arribin als potencials pacients en l’àmbit hospitalari (com per exemple resistències a desinfectants), i resistir els tractaments un cop els han colonitzat.

Finalment, es va aconseguir trobar i caracteritzar un nou sistema toxina-antitoxina, els quals es defineixen com a sistemes formats per dos petits gens estretament relacionats amb la patogenicitat de microorganismes com Mycobacterium tuberculosis. Aquests sistemes es relacionen amb importants funcions com la persistència cel·lular, situació en la qual les cèl·lules bacterianes entren en un estat de latència davant una situació adversa (com podria ser la presència d’un antibiòtic), per tornar a un estat de normalitat una vegada desapareix la pressió negativa i reproduir la infecció. 

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Implicaciones ecológicas y clínicas del análisis comparativo de genomas de micobacterias ambientales y patógenas
  • Autor: Daniel Jaén Luchoro
  • Programa de doctorat: Microbiologia Ambiental i Biomèdica
  • Departament: Biologia
  • Director: Antoni Bennàsar Figueras 

Data de publicació: 09/05/2018