Més de dos-cents alumnes de totes les Illes participaran a la I Olimpíada de Llengües i Cultura Clàssiques

Dia: dimecres, 6 de maig de 2009
Hora: 10 hores
Lloc: aula 20 de l'edifici Ramon Llull
i seus de la UIB de Menorca i d'Eivissa i Formentera

Els mitjans gràfics podran prendre'n imatges a l'inici de les proves

Tindrà lloc la I Olimpíada de Llengües i Cultura Clàssiques de la UIB (antics premis Insulae), organitzada pel Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la UIB, juntament amb la Secció Balear de la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics, en el marc del conveni establert entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB.

S'han inscrit a l'Olimpíada 105 alumnes de centres educatius de Mallorca, 70 de centres de Menorca i 51 de centres d'Eivissa.

L'Olimpíada vol promoure els estudis de llengües i cultura clàssiques entre els alumnes d'educació secundària de les Illes Balears. La traducció de textos llatins i grecs des d'una perspectiva lúdica permet un acostament de l'alumnat de batxillerat a les bases de la nostra cultura i la nostra llengua, i la prova de cultura clàssica per a alumnes de secundària promou l'interès per descobrir les arrels més profundes de la nostra civilització occidental.

La I Olimpíada de Llengües i Cultura Clàssiques se centra en les modalitats següents:

a) Traducció de textos llatins
b) Traducció de textos grecs
c) Cultura clàssica

Les proves consistiran en:

a) Traducció d'un text llatí a qualsevol de les dues llengües oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears (se cenyirà als autors programats per a les proves de selectivitat).
b) Traducció d'un text grec a qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (se cenyirà als autors programats per a les proves de selectivitat).
c) Realització d'una prova tipus test, amb cent qüestions relacionades amb els següents aspectes del món clàssic: mitologia grega i romana; llengua; història i institucions; miscel·lània (personatges, vida quotidiana, art...).

Documents relacionats

Data de publicació: 06/05/2009