Més de 80 experts internacionals en Termodinàmica Quàntica es reuneixen a Mallorca del 20 al 24 d'abril de 2015

La UIB acull la segona Conferència de Termodinàmica Quàntica organitzada per l’IFISC (CSIC-UIB) 

Dies: del 20 al 24 d’abril de 2015
Lloc: auditori de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, campus universitari, Palma 

L'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, IFISC (CSIC-UIB) organitza la segona edició de la Conferència de Termodinàmica Quàntica al campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Aquesta conferència se celebra després de la primera edició que va tenir lloc a Berlin al gener de 2014 i està finançada per l'acció European Cooperation In Science and Technology, COST 1209, de Termodinàmica Quàntica de la Unió Europea.

La segona Conferència Termodinàmica Quàntica pretén ser una referència per als investigadors que treballen en la termodinàmica en el règim quàntic, en relació amb la teoria de la informació quàntica i la física estadística. Cal tenir en compte que el descobriment dels principis de la termodinàmica per a sistemes clàssics va ser un gran avanç de la física del segle XIX. No obstant això, per a sistemes quàntics, el paper d'aquests principis és encara molt poc conegut. En els últims anys s'han produït grans avanços en el control i observació de calor, el treball i la informació en els experiments en els sistemes quàntics.

En el marc de la Conferència s'oferiran diverses xerrades i reunions amb experts en els camps de la termodinàmica quàntica, tant teòrics i experimentals, que es combinaran amb intervencions de joves investigadors, ja que un dels objectius de les accions COST és el d'impulsar la promoció dels joves científics, fomentant l’intercanvi de coneixements entre les diferents comunitats d'estudi de la termodinàmica quàntica. Al llarg de tota la setmana, del 20 al 24 d'abril, hi haurà temps per a debats i reunions de grups de treball a més d'activitats culturals complementàries.

El comitè organitzador de la Conferència és integrat per Roberta Zambrini, Rosa López, David Sánchez, Llorenç Serra i Fernando Galve, tots ells investigadors de l’IFISC. I el comitè científic per Eric Lutz (University of Erlangen-Nürnberg), Nicolas Brunner (Institute for Theoretical Physics University of Geneva), Jochen Gemmer (University of Osnabrück, Germany), Juan M.A. Parrondo (Universidad Complutense de Madrid), Killian Singer (University of Mainz, Germany) i Roberta Zambrini (IFISC, Espanya).

Entre els principals investigadors convidats a participar destaquen Peter Talkner (Augsburg University, Germany), Gerardo Adesso (University of Nottingham, UK), Massimiliano Esposito (University of Luxembourg), Anna Feshchenko (Aalto University, Finland), Sania Jevtic (Leibniz University, Hannover, Germany), Martí Perarnau-Llobet (ICFO, Espanya), Janine Splettstösser (Chalmers University, Sweden), Antonio Acin (ICFO, Espanya), Tobias Brandes (Technische Universität Berlin, Germany), Nicolas Tolazzi (Universität Mainz, Germany) i Eric Lutz (University of Erlangen-Nürnberg).

La tercera Conferència de Termodinàmica Quàntica es celebrarà el mes d'octubre de 2015 a Porquerolles (França).

Per a més informació es pot consultar la pàgina web de la Conferència. 

Accion COST de Termodinàmica Quàntica

Les accions COST (European Cooperation In Science and Technology) són iniciatives impulsades per la Unió Europea en diferents matèries per fomentar la cooperació conjunta en matèria científica, en aquest cas, en la Termodinàmica Quàntica.

Malgrat els investigadors europeus tenen un sòlid historial de recerca pionera en la termodinàmica i les ciències quàntiques, sovint les comunitats de recerca estan desconnectades, el que condueix a planificacions de recerca ineficients i duplicació d'esforços. L'acció reduirà aquest risc substancialment mitjançant l'establiment i el foment de la col·laboració entre grups de recerca que exerceixen un paper de lideratge en aquestes àrees, i permetrà als investigadors fer millor el seu treball d'una manera informada, col·laborativa i coordinada.

A més les accions COST es dirigeixen particularment a estudiants i investigadors en la fase inicial de les seves carreres. Els ajuda a adquirir experiència, captar les línies globals de recerca i trobar col·laboracions, a més de promoure escoles de formació. Un altre aspecte a destacar en aquesta Acció va dirigit a l'equilibri de gènere. El nombre de dones investigadores en la física fonamental, en particular en els càrrecs més alts, és desproporcionadament petita. L'acció té com a objectiu promoure la participació de la dona en el camp de la termodinàmica quàntica a almenys 25 % en totes les etapes de la seva carrera i augmentar la visibilitat de les dones investigadores. També es preveu recolzar als investigadors amb càrregues familiars facilitant el seu accés als esdeveniments científics de l'Acció.

Finalment es pretén crear consciència de la termodinàmica quàntica en la comunitat científica i el públic en general. 

Data de l'esdeveniment: 20/04/2015

Data de publicació: 17/04/2015