Menys "medicanes", però més intensos

La tesi doctoral de Maria Tous investiga com afectarà el canvi climàtic la generació de ciclons mediterranis de característiques tropicals 

Els medicanes són un tipus de cicló poc freqüent que es dóna a la Mediterrània. El nom en anglès és un acrònim de les paraules MEDIterranean hurriCANE, degut a les seves similituds amb els ciclons tropicals quant al desenvolupament i a les propietats cinemàtiques i termodinàmiques. Malgrat que els medicanes són més petits i els seus vents associats són més febles que en el cas dels ciclons tropicals, la força dels seus vents pot causar importants danys en illes i zones costaneres.

Les característiques especials dels medicanes fan que la seva detecció sia difícil: sols disposant de dades d'anàlisi meteorològiques a molt alta resolució i una xarxa densa d'observacions marítimes, aquesta tasca es podria dur a terme. Per aquest motiu, en la tesi doctoral de Maria Tous Nadal, defensada a la Universitat de les Illes Balears, s'ha utilitzat un mètode alternatiu utilitzant imatges de satèl·lit i aplicant criteris restrictius basats en la simetria de la pertorbació, la mida i la durada. D'aquesta manera s'han detectat 12 medicanes durant el període comprès entre 1982 i 2003.

La tesi de Maria Tous l’ha dirigida el doctor Romualdo Romero, del Departament de Física de la UIB, i s’ha fet en el marc de l’activitat investigadora que el grup de recerca en Meteorologia de la UIB duu a terme sobre els escenaris futurs que es derivin dels efectes que el canvi climàtic global generi sobre la freqüència i la intensitat dels ciclons mediterranis de característiques tropicals.

Ciclons tropicals: per què a la Mediterrània?

Un dels objectius principals d’aquesta tesi doctoral és intentar donar resposta al fet que aquests ciclons, que són típicament tropicals, es donin també sobre la Mediterrània. Les diferències entre els oceans tropicals i la mar Mediterrània són obvies, però es pren la hipòtesi que hi ha certes similituds entre els respectius ambients meteorològics que fan que el desenvolupament d'aquest tipus de cicló també sia possible a la nostra regió. La investigadora també explora el paper de diverses variables meteorològiques en el desenvolupament i les propietats dels medicanes. En aquest sentit, Maria Tous assenyala que valors elevats de la humitat relativa a nivells mitjans, la contribució diabàtica a la tendència local de temperatura potencial equivalent superficial, i valors baixos de la cisalla de vent entre nivells baixos i alts, pareixen paràmetres importants que estan relacionats amb la gènesi dels medicanes, com també ho són dels ciclons tropicals. A més, també s'ha avaluat un índex empíric de gènesi, provinent d'estudis sobre les regions tropicals, i es presenta com un possible paràmetre discriminador dels ambients precursors. Tots aquests resultats poden ajudar a millorar la capacitat de predir les alertes i el risc potencial d'aquest tipus de tempestes.

Medicanes i canvi climàtic

Un altre objectiu principal de la tesi doctoral ha estat investigar com afectarà el canvi climàtic el risc de medicanes. La investigadora ha partit de la hipòtesi que el canvi climàtic afectarà en la freqüència i intensitat dels medicanes, com també ho farà en el cas dels ciclons tropicals. En aquest context, s'han realitzat dues anàlisis independents: regionalitzacions dinàmiques de manera dirigida i detecció directa sobre un model climàtic global a alta resolució. En primer lloc, les regionalitzacions dinàmiques consisteixen a determinar les zones d'alt risc mitjançant l'índex empíric descrit anteriorment, obtingut per quatre models climàtics globals amb resolucions espacials de l'ordre de 200 km, i analitzar (simular) sols les àrees amb un elevat risc de desenvolupament. El segon mètode és un estudi independent utilitzant la detecció directa i el seguiment dels ciclons de nucli càlid (típic dels medicanes) sobre un model climàtic global d'alta resolució espacial (de l'ordre de 25 km). En ambdós casos, els resultats assolits en la tesi doctoral de Maria Tous mostren una reducció en la freqüència dels medicanes i assenyalen el sud-est d'Itàlia i el golf de Lleó com les zones amb major probabilitat de desenvolupament de medicanes en escenaris de clima futur. Quant als canvis d'intensitat en el futur, pareix que hi ha indicis d'augment del risc de tempestes violentes.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: MEDICANES: meteorological environments and risk assessment in the present and future climate
  • Autora: Maria Tous Nadal
  • Programa de doctorat: Física
  • Departament: Física
  • Director: Romualdo Romero March 

Data de publicació: 07/10/2015