Mentoria entre iguals per prevenir conductes problemàtiques entre els joves

El Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència de la UIB participa en un estudi de l'Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte 

El Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC) de la Universitat de les Illes Balears ha dut a terme, el divendres 13 de setembre, una jornada de treball sobre programes de joves mentoria entre iguals (peer mentoring). Aquesta jornada s'inscriu en el marc d'un estudi internacional per a l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC).

L'estudi cerca promoure els joves com a agents actius de prevenció, no com a mers recipients, tot fomentant programes en què ells siguin els formadors/referents (cross age tutoring; mentoring; peer interventions, programes com Good Behavior Game...). Per això, es fa un buidatge de programes molt diversos centrats en àmbits com ara la reforma de la justícia juvenil o l'abandonament escolar, amb l'objectiu de cercar programes que s’implementin arreu del món en què els joves siguin agents actius de prevenció.

En el marc d'aquesta trobada, s'han tractat els programes preventius basats en l'evidència en l'àmbit de la mentoria, la mentoria entre iguals i el tutoratge per part de joves i per a joves. A més del marc internacional, a l'esdeveniment han parlat especialment de la situació a Espanya. D'altra banda, en el cas d'Espanya, s'ha explorat de quina manera el Programa de Competència Familiar (Strengthening Families Program) fomenta habilitats positives de desenvolupament i d'implicació entre els joves. Han indagat de quina manera els joves poden convertir-se en agents actius de prevenció.

Aquest estudi internacional el lidera el doctor John Toumbourou, professor de la Universitat de Deakin (Melbourne, Austràlia), que ha intervingut en línia des d'Austràlia en la jornada organitzada pel LIFAC a la UIB. També hi han intervingut presencialment els membres del LIFAC, que lidera la doctora Carmen Orte, a més d'experts membres d'entitats de l'Estat que treballen amb programes de mentoria, com ara Pedro Sollas, d'Igaxes (Galícia), i David Ruiz, de la Fundació Resilis (Catalunya).

També hi han assistit el director insular de Participació i Joventut del Consell de Mallorca, senyor Àlex Segura; la directora insular d'Infància i Família, senyora María Ángeles Fernández; la directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar del Govern de les Illes Balears, senyora Marta Escoda; i la senyora Lourdes Lara, de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència.

L'activitat del Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència s'inscriu en el marc de l'activitat investigadora del Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES). Els objectius del LIFAC són:

a) Estudiar les estructures i dinàmiques familiars, des de perspectives pedagògiques, psicològiques, sociològiques, històriques, i prospectives.

b) Desenvolupar i analitzar recerques sobre prevenció familiar, en les tres modalitats principals: universal, selectiva i indicada.

c) Analitzar els processos d'intervenció sobre les dinàmiques familiars, des de les metodologies d'intervenció individuals o grupals, fins a les polítiques públiques, passant per l’anàlisi, elaboració i avaluació de programes i projectes.

d) Oferir a l’alumnat de màster i doctorat experiències en modalitat de taller, per experimentar i desenvolupar recerca aplicada.

e) Organitzar tallers amb experts de l’Estat i internacionals.

f) Organitzar i desenvolupar seminaris en línia.

g) Crear materials didàctics i de divulgació.  

Data de publicació: 13/09/2019