Maria Tous i Anna Zamorano, estudiants de doctorat, obtenen les Beques Doctorals Transfrontereres 2013 de la UIB i assisteixen a les Jornades que se celebren a Canet de Rosselló

Una setmana de seminaris intensius en què els joves investigadors es preparen per accedir al mercat laboral o crear la seva pròpia empresa 

Dies: del 27 al 31 de maig de 2013
Lloc: Canet de Rosselló, Perpinyà 
França 

Les estudiants de doctorat Maria Tous Nadal i Anna Zamorano Andrés, guanyadores de les Beques Doctorals Transfrontereres 2013 de la UIB, assisteixen aquests dies a les Jornades Doctorals Transfrontereres 2013, que se celebren a Canet de Rosselló (Perpinyà, França), organitzades per la Universitat de Perpinyà Via Domícia (UPVD). 

Les Doctorals Transfrontereres 2013 és un programa europeu impulsat per la UPVD en el qual participen les universitats de Tolosa, Montpeller, Girona, Barcelona (UB i UPC) i les Illes Balears. Al llarg de la setmana, empresaris, professors i investigadors de diferents àmbits de coneixement preparen en seminaris intensius els joves investigadors i estudiants de doctorat del darrer curs, per tal que, un cop hagin acabat la tesi, puguin accedir al mercat laboral als sectors públic i privat o crear una empresa pròpia. A més d'ampliar les possibilitats d'ocupació en l’àmbit europeu, la diversitat i multidisciplinarietat dels participants enriqueix els debats, les innovacions i els projectes. Les Jornades són una bona oportunitat per interaccionar amb altres estudiants de doctorat, professors i empresaris.

Maria Tous fa el doctorat de Física amb el projecte d'investigació Medicanes: Entorns meteorològics, predicció numèrica i avaluació del risc en les condicions climàtiques actuals i futures. I Anna Zamorano està inscrita en el programa de Neurociències amb el projecte: Estudi de la neuroplasticitat en subjectes amb dolor crònic i subjectes amb distonia focal.

Les Beques Doctorals Transfrontereres 2013 de la UIB, coordinades per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), premien, entre altres aspectes, la innovació i l'originalitat dels projectes, així com les perspectives de creació d'una empresa. Les beques cobreixen l'estada, el transport i l'assistència a les jornades organitzades per la UPVD, que va iniciar aquest programa l’any 2008. La UIB va organitzar l'edició de 2009 a Pollença, amb l'assistència de vuitanta joves investigadors. Per als impulsors del programa, Didier Aussel, de la UPVD, i Víctor Cerdà, vicerector de Política Científica i Innovació de la UIB, les Doctorals Transfrontereres han contribuït a reactivar i reforçar les relacions efectives entre les universitats de França i Espanya a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. 

Documents relacionats

Data de publicació: 31/05/2013